Các cơ quan báo chí thông tin về việc ULAW áp dụng lộ trình học phí theo Nghị định 97/2023

1. Báo Nhân Dân: https://nhandan.vn/truong-dai-hoc-luat-thanh-pho-ho-chi-minh-tang-hoc-phi-sau-3-nam-khong-tang-post801962.html

2. Cổng thông tin Thành ủy TP.HCM: https://www.hcmcpv.org.vn/tin-tuc/truong-dai-hoc-luat-tphcm-ap-dung-lo-trinh-hoc-phi-moi-theo-nghi-dinh-97-2023-1491920786

3. Báo Pháp Luật TP.HCM: https://plo.vn/truong-dh-luat-tphcm-chinh-thuc-ap-dung-muc-thu-hoc-phi-moi-post782483.html

4. Báo Tuổi Trẻ: https://tuoitre.vn/truong-dai-hoc-luat-tp-hcm-tang-hoc-phi-cao-nhat-165-trieu-dong-nam-20240327202055349.htm

5. Báo Thanh Niên: https://thanhnien.vn/hoc-phi-truong-dh-luat-tphcm-thap-nhat-tren-35-trieu-dong-nam-185240327203137734.htm

6. Báo Người Lao Động: https://nld.com.vn/truong-dh-luat-tp-hcm-cong-bo-hoc-phi-moi-196240327212130688.htm

7. Báo Giáo dục và Thời Đại: https://giaoducthoidai.vn/truong-dai-hoc-luat-tphcm-cong-bo-muc-hoc-phi-moi-theo-lo-trinh-nghi-dinh-97-post676990.html

8. Báo Sài Gòn Giải Phóng: https://www.sggp.org.vn/truong-dh-luat-tphcm-hoc-phi-cao-nhat-165-trieu-dongnam-post732736.html

9. Khoa học và Phổ thông: https://khoahocphothong.vn/truong-dai-hoc-luat-tp-hcm-ap-dung-lo-trinh-hoc-phi-moi-theo-nghi-dinh-97-2023-254182.html

10. Công Lý: https://congly.vn/truong-dai-hoc-luat-tp-hcm-ap-dung-lo-trinh-hoc-phi-moi-theo-nghi-dinh-97-2023-423666.html

(Đang tiếp tục cập nhật)

 

--%>
Top