Các cơ quan báo chí đưa về việc Thủ tướng phê duyệt Đề án tổng thể “Tiếp tục xây dựng trường Đại học Luật Hà Nội và Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh thành các trường trọng điểm đào tạo cán bộ về pháp luật”

https://giaoducthoidai.vn/dh-luat-ha-noi-va-tphcm-tiep-tuc-la-truong-trong-diem-dao-tao-can-bo-phap-luat-post610285.html

https://tuoitre.vn/phe-duyet-de-an-tiep-tuc-xay-dung-hai-truong-trong-diem-dao-tao-can-bo-ve-phap-luat-20221003112255829.htm

https://thanhnien.vn/thu-tuong-phe-duyet-de-an-2-truong-trong-diem-dao-tao-can-bo-ve-phap-luat-post1506231.html

https://tuoitrethudo.com.vn/thu-tuong-phe-duyet-de-an-hai-truong-dai-hoc-trong-diem-dao-tao-can-bo-phap-luat-207163.html

https://giaoduc.net.vn/phe-duyet-de-an-tiep-tuc-xay-dung-2-dh-trong-diem-dao-tao-can-bo-ve-phap-luat-post230093.gd

https://conglyxahoi.net.vn/xa-hoi/thu-tuong-phe-duyet-de-an-tiep-tuc-xay-dung-cac-truong-trong-diem-dao-tao-can-bo-ve-phap-luat-166718.html

https://dantri.com.vn/xa-hoi/dai-hoc-luat-ha-noi-tro-thanh-truong-trong-diem-dao-tao-can-bo-ve-phap-luat-20221003111018059.htm

https://plo.vn/hai-truong-dh-luat-den-nam-2025-se-dao-tao-khong-qua-25-sinh-viengiang-vien-post701396.html

https://www.giaoduc.edu.vn/thu-tuong-phe-duyet-de-an-2-truong-trong-diem-dao-tao-can-bo-ve-phap-luat.htm

https://giaoducthudo.giaoducthoidai.vn/dh-luat-ha-noi-va-tphcm-tiep-tuc-la-truong-trong-diem-dao-tao-can-bo-phap-luat-15696.html

https://baochinhphu.vn/tiep-tuc-xay-dung-2-truong-dai-hoc-trong-diem-dao-tao-can-bo-ve-phap-luat-102221003174932188.htm

http://daidoanket.vn/phe-duyet-de-an-tiep-tuc-xay-dung-hai-truong-trong-diem-dao-tao-can-bo-ve-phap-luat-5698305.html

https://www.qdnd.vn/giao-duc-khoa-hoc/tin-tuc/xay-dung-truong-trong-diem-dao-tao-can-bo-ve-phap-luat-707089

https://hanoitv.vn/phe-duyet-de-an-2-truong-trong-diem-dao-tao-can-bo-ve-phap-luat-d211782.html

https://nld.com.vn/giao-duc-khoa-hoc/xay-dung-2-truong-dh-luat-thanh-truong-trong-diem-dao-tao-ve-phap-luat-20221004083239657.htm

https://vtv.vn/chinh-tri/tiep-tuc-xay-dung-2-truong-dai-hoc-trong-diem-dao-tao-can-bo-ve-phap-luat-20221003201549366.htm

https://hcmcpv.org.vn/tin-tuc/xay-dung-truong-dai-hoc-luat-tphcm-thanh-truong-trong-diem-dao-tao-can-bo-ve-phap-luat-1491899676

--%>
Top