Các cơ quan báo chí đưa tin về Ngày hội hướng nghiệp, tuyển dụng và tư vấn tuyển sinh

Các cơ quan báo chí đưa tin về Ngày hội hướng nghiệp, tuyển dụng và tư vấn tuyển sinh "Ulaw Career Day 2024"

------

1. Báo Dân Việt

https://danviet.vn/hon-1500-sinh-vien-hoc-sinh-tham-du-ngay-hoi-tim-kiem-viec-lam-nganh-luat-20240413110803428.htm

2. Báo Sức khoẻ 24h

https://suckhoe24h.suckhoecongdongonline.vn/tim-kiem-co-hoi-nghe-nghiep-tai-ngay-hoi-ulaw-career-day-2024-d207282.html

3. Báo Nhân dân

https://nhandan.vn/soi-noi-ngay-hoi-huong-nghiep-truong-dai-hoc-luat-thanh-pho-ho-chi-minh-post804560.html

4. Báo Quân đội nhân dân

https://www.qdnd.vn/giao-duc-khoa-hoc/tin-tuc/ket-noi-viec-lam-cho-sinh-vien-tu-ngay-hoi-ulaw-career-day-772620

5. Báo Pháp luật TP.HCM

https://plo.vn/nha-tuyen-dung-den-tan-truong-san-sinh-vien-nganh-luat-post785412.html

6. Trang tin điện tử Đảng bộ TP.HCM

https://www.hcmcpv.org.vn/tin-tuc/ket-noi-tim-kiem-viec-lam-cho-sinh-vien-thong-qua-ngay-hoi-ulaw-career-day-2024-1491921426

7. Báo Người lao động

https://nld.com.vn/truong-dh-luat-tp-hcm-thau-hieu-sinh-vien-trong-van-de-hoc-phi-196240413142531686.htm

8. Báo Giáo dục & Thời đại

https://giaoducthoidai.vn/soi-noi-ngay-hoi-ulaw-career-day-2024-tai-truong-dh-luat-tphcm-post679278.html

9. Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam

https://dangcongsan.vn/xa-hoi/cung-cap-nguon-nhan-luc-phap-luat-chat-luong-cao-cho-cac-co-quan-tu-phap-663109.html

10. Báo Truyền hình pháp luật

https://tvphapluat.vn/video/dai-hoc-luat-tphcm-to-chuc-hoi-thao-ben-thu-ba-va-cac-tac-dong-voi-quy-trinh-to-tung-trong-tai-75214/

11. HTV Tin tức

 https://www.youtube.com/watch?v=aDeh9GbbyhY

(Đang tiếp tục cập nhật)

--%>
Top