Các cơ quan báo chí đưa tin về Lễ kỷ niệm 48 năm truyền thống Ulaw và đón nhận chứng nhận kiểm định cấp CSGD

1.Nhân Dân:

https://nhandan.vn/truong-dai-hoc-luat-thanh-pho-ho-chi-minh-dat-chat-luong-giao-duc-cap-co-so-post802348.html

2. Pháp Luật TP.HCM:

https://plo.vn/truong-dh-luat-tphcm-don-nhan-chung-nhan-kiem-dinh-chat-luong-co-so-giao-duc-post782919.html

3. Truyền hình báo Pháp Luật TP.HCM: https://plo.vn/video/video-truong-dai-hoc-luat-tphcm-ky-niem-48-nam-truyen-thong-post782976.html

4. Đài Truyền hình TP.HCM (HTV9):

- Bản tin 6h00, ngày 31/3 trên HTV 9: https://www.youtube.com/watch?v=ABiBk53EWyc

- Bản tin 11h30 ngày 31/3 trên HTV 9: https://www.youtube.com/watch?v=w5-Nmr_ddTQ

5. Báo Công Lý:

https://congly.vn/truong-dai-hoc-luat-tp-hcm-ky-niem-48-nam-truyen-thong-423917.html

https://congly.vn/truong-dai-hoc-luat-tp-hcm-dat-kiem-dinh-chat-luong-giao-duc-cap-co-so-423916.html

 6. Cổng thông tin điện tử Thành ủy TP.HCM:

https://hcmcpv.org.vn/tin-tuc/truong-dai-hoc-luat-tphcm-ky-niem-48-nam-truyen-thong-sang-tri-thuc-vung-cong-minh-1491920926

7. Báo Người Lao Động:

https://nld.com.vn/truong-dh-luat-tp-hcm-dat-kiem-dinh-chat-luong-giao-duc-cap-co-so-196240330141706134.htm

8. Truyền hình Pháp Luật:

https://tvphapluat.vn/video/ky-niem-48-nam-truyen-thong-truong-dai-hoc-luat-tp-hcm-don-nhan-giay-chung-nhan-kiem-dinh-chat-luong-giao-duc-74902/

9. Báo Giáo dục và Thời đại:

https://giaoducthoidai.vn/truong-dai-hoc-luat-tphcm-dat-muc-tieu-thanh-co-so-dao-tao-da-nganh-post677422.html

10. Cổng thông tin điện tử TP.HCM:

https://hochiminhcity.gov.vn/-/truong-h-luat-tp-on-nhan-chung-nhan-kiem-inh-chat-luong-co-so-giao-duc?redirect=%2Fhome

11. Khoa học và Phổ thông:

https://khoahocphothong.vn/ts-le-truong-son-chat-luong-dao-tao-la-gia-tri-cot-loi-cua-truong-dh-luat-tp-hcm-254199.html

12. Trang tin điện tử Đảng ủy Khối Đại học, Cao đẳng TP.HCM:

https://dukuchcm.org.vn/Tin-tuc/truong-dai-hoc-luat-tp-hcm-ky-niem-48-nam-truyen-thong-sang-tri-thuc-vung-cong-minh-599.html

💥💥💥.=>>> Xem lại toàn bộ buổi lễ: https://www.youtube.com/live/syEg9m0VccY?feature=shared💥💥💥

(Đang tiếp tục cập nhật)

Ban Truyền thông Ulaw

--%>
Top