Các cơ quan báo chí đưa tin về lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Trường Đại học Luật TP. HCM và Tập đoàn FPT

1. Báo Sài Gòn giải phóng: https://www.sggp.org.vn/hop-tac-xay-dung-thi-diem-mon-luat-va-tri-tue-nhan-tao-post743653.html 

2. Trang thông tin 24h: https://www.24h.com.vn/cong-nghe-thong-tin/ung-dung-ai-vao-chuyen-doi-so-nganh-luat-tai-viet-nam-c55a1575300.html 

3. Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn: https://doanhnhansaigon.vn/truong-dai-hoc-luat-tp-hcm-va-fpt-hop-tac-chuyen-doi-so-311491.html 

4. Trang infoSee Daily: https://infosee.net/notes/fpt-giup-truong-dh-luat-tphcm-chuyen-doi-so-ung-dung-cong-nghe-trong-dao-tao/ 

5. Trang Thế giới số: https://tgs.vn/chuyen-doi-so/fpt-va-truong-dai-hoc-luat-tp-hcm-hop-tac-chuyen-doi-so/ 

6. Báo Giáo dục và Thời đại: https://giaoducthoidai.vn/truong-dh-luat-tphcm-hop-tac-phat-trien-san-pham-ai-ket-hop-phap-ly-post686720.html

7. Trang TV Pháp luật: https://tvphapluat.vn/video/truong-dai-hoc-luat-tp-hcm-va-tap-doan-fpt-ky-ket-hop-tac-phat-trien-cac-san-pham-ket-hop-tri-tue-nhan-tao-va-nen-tang-phap-ly-76398/ 

8. Trang HTV NewZ: https://htv.com.vn/truong-dai-hoc-luat-tphcm-va-tap-doan-fpt-ky-ket-bien-ban-hop-tac 

9. Tạp chí điện tử Công dân & Khuyến học: https://congdankhuyenhoc.vn/fpt-hop-tac-voi-truong-dai-hoc-luat-thanh-pho-ho-chi-minh-chuyen-doi-so-cong-tac-dao-tao-179240608214535217.htm

10. Tạp chí Nhịp cầu đầu tư: Người tiên phong: https://ntp.nhipcaudautu.vn/su-kien-doanh-nghiep/fpt-hop-tac-dh-luat-tphcm-tien-phong-chuyen-doi-so-va-phat-trien-san-pham-linh-vuc-luat-3358843/

(Đang tiếp tục cập nhật)

 
--%>
Top