Các cơ quan báo chí đưa tin về Hội thảo “Thanh tra nội bộ tại các cơ sở giáo dục đại học công lập trong bối cảnh tự chủ đại học”

Sáng 30/11, Trường Đại học Luật TPHCM phối hợp với Thanh tra Bộ GD&ĐT tổ chức Hội thảo khoa học “Thanh tra nội bộ tại các cơ sở giáo dục đại học công lập trong bối cảnh tự chủ đại học” thu hút đông đảo các chuyên gia, giảng viên, học viên, sinh viên của các cơ sở giáo dục đại học tham gia, nhiều cơ quan báo chí đưa tin về hội thảo như:

1. Tuổi trẻ: https://tuoitre.vn/tang-cuong-cong-tac-thanh-tra-giao-duc-dap-ung-tu-chu-dai-hoc-20231130100528149.htm

2. Giáo dục và Thời đại: https://giaoducthoidai.vn/tang-cuong-thanh-tra-noi-bo-dap-ung-xu-huong-tu-chu-dai-hoc-post662963.html

3. Cổng thông tin Thành ủy TP.HCM: https://www.hcmcpv.org.vn/tin-tuc/day-manh-cong-tac-thanh-tra-noi-bo-trong-boi-canh-tu-chu-dai-hoc-1491916620

4. Sài Gòn Giải phóng: https://www.sggp.org.vn/cang-tu-chu-dai-hoc-cang-day-manh-tu-thanh-tra-post716444.html

5. Báo Tuổi trẻ: https://tuoitre.vn/yeu-cau-cac-truong-vu-giang-vien-dung-bang-tien-si-gia-bao-cao-giai-trinh-20231130174648879.htm?utm_source=dable

6. Giáo dục Thủ đô: https://giaoducthudo.giaoducthoidai.vn/tang-cuong-thanh-tra-noi-bo-dap-ung-xu-huong-tu-chu-dai-hoc-115918.html

7. Dân Trí: https://dantri.com.vn/giao-duc/tang-cuong-cong-tac-thanh-tra-trong-tu-chu-dai-hoc-20231130131931716.htm

8. Thanh Tra: https://thanhtra.com.vn/phap-luat/hoan-thien-the-che/thanh-tra-noi-bo-tai-co-so-giao-duc-dai-hoc-cong-lap-trong-xu-huong-tu-chu-218255.html

9. Khoa học và Phổ thông:

10. Đại biểu Nhân dân: https://daibieunhandan.vn/giao-duc--y-te1/thanh-tra-noi-bo-trong-tu-chu-dai-hoc-can-huong-den-thuc-chat-hon--i352349/

(Đang tiếp tục cập nhật)

Ban Truyền thông Ulaw

--%>
Top