Các cơ quan báo chí đưa tin về Hội thảo quốc tế “Chính sách và pháp luật về dự án công trình xanh ở Việt Nam và một số quốc gia”

1. Báo Sài Gòn Giải Phóng:

https://www.sggp.org.vn/de-xuat-co-tieu-chi-cu-the-ve-du-an-cong-trinh-xanh-post734676.html

2. Báo Pháp Luật:

https://plo.vn/viet-nam-nen-co-luat-ve-cong-trinh-xanh-post784766.html

3. Báo Tuổi Trẻ:

https://tuoitre.vn/can-day-manh-cong-trinh-xanh-de-ung-pho-bien-doi-khi-hau-20240410122009352.html

4. Trang tin điện tử Đảng bộ TP.HCM 

https://hcmcpv.org.vn/tin-tuc/ban-ve-chinh-sach-va-phap-luat-cho-du-an-cong-trinh-xanh-1491921278

5. Báo Nhân dân:

https://nhandan.vn/viet-nam-can-co-bo-cong-cu-danh-gia-cong-trinh-xanh-thong-nhat-post804012.html

6. Báo Kinh tế Sài Gòn

https://thesaigontimes.vn/bat-dong-san-ben-vung-la-xu-huong-tat-yeu-de-ung-pho-voi-bien-doi-khi-hau/

7. Báo Thông tấn xã Việt Nam

https://vnanet.vn/vi/anh/anh-thoi-su-trong-nuoc-1014/hoi-thao-quoc-te-ve-chinh-sach-phap-luat-ve-du-an-cong-trinh-xanh-o-viet-nam-7316487.html

8. Đài Truyền hình TP. Hồ Chí Minh

https://www.youtube.com/watch?v=zeCe1frxqtQ&feature=youtu.be

9. Báo Sài Gòn Giải Phóng:

https://dttc.sggp.org.vn/kien-nghi-xay-dung-chinh-sach-hieu-qua-cho-nha-dau-tu-cac-cong-trinh-xanh-post113247.html

10. Vietnam Investment Review

https://vir.com.vn/driving-green-building-development-in-vietnam-from-legal-aspect-110373.html

11. Báo Đầu tư

https://baodautu.vn/can-xay-dung-them-chinh-sach-uu-dai-hieu-qua-cho-cac-nha-dau-tu-cong-trinh-xanh-d212864.html

12. Báo Doanh nhân Sài Gòn

https://doanhnhansaigon.vn/can-them-chinh-sach-uu-dai-cho-cac-nha-dau-tu-cong-trinh-xanh-310436.html

13. Tạp chí Điện tử Luật sư Việt Nam

https://lsvn.vn/chinh-sach-va-giai-phap-thuc-day-phat-trien-cong-trinh-xanh-1712894615.html?zarsrc=30&utm_source=zalo&utm_medium=zalo&utm_campaign=zalo

14. Tạp chí Doanh nghiệp Việt Nam

https://doanhnghiepvn.vn/kinh-te/chinh-sach/thuc-day-phat-trien-cong-trinh-xanh-tu-phuong-dien-chinh-sach-phap-luat-va-kinh-nghiem-quoc-te/20240411031152960

15. Tạp chí Doanh nhân Trẻ

https://doanhnhantrevietnam.vn/can-xay-dung-them-chinh-sach-uu-dai-hieu-qua-cho-cac-nha-dau-tu-cong-trinh-xanh-d22785.html

16. Tạp chí Xây dựng - Bộ Xây dựng

https://tapchixaydung.vn/can-xay-dung-them-chinh-sach-uu-dai-hieu-qua-cho-nha-dau-tu-cong-trinh-xanh-20201224000022926.html

(Đang tiếp tục cập nhật)

Ban Truyền thông Ulaw

--%>
Top