Các cơ quan báo chí đưa tin về hội thảo khoa học góp ý dự thảo "Nghị quyết hướng dẫn một số vấn đề trong giải quyết vụ việc về hôn nhân và gia đình"

Sáng ngày 13/12/2023, nhằm tạo ra diễn đàn thảo luận về các vấn đề liên quan đến giải quyết vụ việc trong hôn nhân và gia đình, Trường Đại học Luật TP. HCM, Khoa Luật Dân sự đã tổ chức hội thảo góp ý dự thảo “Nghị quyết hướng dẫn một số vấn đề trong giải quyết vụ việc về hôn nhân và gia đình” tại Hội trường A.1002. Hội thảo đã thu hút đông đảo các chuyên gia, giảng viên, học viên, sinh viên của các cơ sở giáo dục đại học tham gia, nhiều cơ quan báo chí đưa tin về hội thảo như:

Báo Pháp luật TP. Hồ Chí Minh: https//plo.vn/nhieu-vuong-mac-trong-giai-quyet-cac-vu-viec-ve-hon-nhan-va-gia-dinh-post766295.html


--%>
Top