Các cơ quan báo chí đưa tin Hội thảo khoa học “30 năm thực Thi luật Bảo vệ môi trường”

Stt

Đơn vị

Link bài

1

Nhân Dân

https://nhandan.vn/can-co-chinh-sach-phap-luat-phu-hop-de-giai-quyet-van-de-ve-moi-truong-o-viet-nam-post789617.html

2

Truyền hình Pháp luật

https://tvphapluat.vn/video/ban-tin-giao-duc-2912-73130/

3

Doanh nhân ngày nay

https://doanhnhanngaynay.vn/2023/12/28/hoi-thao-khoa-hoc-30-nam-thuc-thi-luat-bao-ve-moi-truong/

4

Pháp luật TP.HCM

https://plo.vn/nhieu-van-de-phap-ly-can-dieu-chinh-trong-luat-bao-ve-moi-truong-post769179.html

https://plo.vn/30-nam-thuc-thi-luat-bao-ve-moi-truong-post769024.html

5

Cổng thông tin điện tử Thành ủy TP.HCM

https://hcmcpv.org.vn/tin-tuc/can-co-them-cac-chinh-sach-phat-trien-phu-hop-ve-bao-ve-moi-truong-1491917702

6

Văn Hóa

http://baovanhoa.vn/chinh-tri/artmid/417/articleid/73143/can-co-them-cac-chinh-sach-phat-trien-phu-hop-ve-bao-ve-moi-truong

 

7

Báo Pháp Luật Việt Nam

https://baophapluat.vn/danh-gia-thanh-tuu-thach-thuc-trong-thuc-thi-luat-bao-ve-moi-truong-post500328.html

8

Tuổi Trẻ

https://tuoitre.vn/luat-bao-ve-moi-truong-can-sat-thuc-te-hon-nua-20231229002337373.htm

9

Sài Gòn Giải phóng

https://www.sggp.org.vn/du-an-xanh-co-nhieu-co-hoi-tiep-can-nguon-tin-dung-uu-dai-post720454.html

10

Vietnamnet

https://vietnamnet.vn/nhung-thanh-tuu-thach-thuc-trong-viec-thuc-thi-luat-bao-ve-moi-truong-2233265.html

11

Tài nguyên và Môi trường

https://tainguyenvamoitruong.vn/can-co-chinh-sach-phap-luat-phu-hop-de-giai-quyet-van-de-ve-moi-truong-o-viet-nam-cid112313.html

 

Đang tiếp tục cập nhật

--%>
Top