Tuyển dụng thường xuyên viên chức giảng dạy theo quy định về chính sách thu hút, tạo nguồn giảng viên từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, người có học hàm, học vị cao của Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024

--%>
Top