Thông báo về việc dự Hội nghị giao ban công tác thông tin, tuyên truyền Quý I năm 2024

Xin vui lòng xem nội dung tại đây
download file đính kèm tại đâyDownload file

 

Danh sách các kênh  truyền thông, mạng xã hội (theo Thông báo số 34/TB-ĐHL ngày 12/01/2024 của Nhà trường): 2024 - Thông báo công nhận quyền quản lý Kênh truyền thông và MXH_signed-signed (1).pdf

 

Link đăng ký tham dự Hội nghị giao ban: https://forms.gle/9Ag8D4Ng14eKvvzn9

--%>
Top