Thông báo về kết quả xét bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023

Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về kết quả xét bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023

Vui lòng xem chi tiết tại đây.

--%>
Top