Thông báo tuyển sinh chương trình học bổng tiến sĩ tại Nhật Bản năm 2022

Xin vui lòng xem nội dung tại đây

download file đính kèm tại đâyDownload file

So yeu ly lich Mau 2C TCTW.doc

THÔNG TIN THAY ĐỔI, BỔ SUNG VỀ THÀNH PHẦN VÀ THỜI HẠN, NƠI NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG TIẾN SĨ (HỌC BẰNG TIẾNG ANH) TẠI NHẬT BẢN NĂM 2022

I. Thành phần hồ sơ

1. Công văn, danh sách (theo mẫu) cử cán bộ tham gia dự tuyển chương trình của cơ quan, đơn vị;
2. Sơ yếu lý lịch cán bộ theo mẫu 2c/TCTW (02 bản);
3. Đơn xin đi học của cán bộ (01 bản);
4. Bản cam kết theo mẫu đính kèm email trước (01 bản);
5. Bản sao có công chứng/chứng thực các quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ (mỗi loại 01 bản);
6. Bản sao có công chứng bảng điểm, bằng tốt nghiệp đại học; bảng điểm, bằng tốt nghiệp, luận văn cao học[1] (mỗi loại 01 bản);
7. Bản sao chứng chỉ tiếng Anh (01 bản);
8. Hộ chiếu bản photo (01 bản);
9. Xác nhận đồng ý hướng dẫn nghiên cứu sinh của Giáo sư[2] (01 bản);
10. Bộ hồ sơ dự tuyển của chương trình học bổng[3] (mỗi loại 01 bản).

II. Thời hạn, nơi nhận hồ sơ
Quý Thầy/Cô xin vui lòng gửi hồ sơ đăng ký dự tuyển về Ban Tổ chức Đảng ủy Khối Đại học, Cao đẳng Thành phố Hồ Chí Minh (qua đồng chí Phạm Văn Xuân – Phó Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối) trước ngày 29/9/2021.

 

 

[1] Bản dịch hợp lệ sang tiếng Anh; bản tiếng Việt đính kèm (có dấu giáp lai).

[2] Ứng viên chủ động tìm, liên hệ trước với Giáo sư qua website của trường dự định nộp hồ sơ để xin xác nhận.

[3] Liên hệ địa chỉ: buidang.thao165@gmail.com để nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển.

--%>

Top