Thông báo dự tuyển đào tạo trình độ Tiến sĩ theo đề án 89

- Xem chi tiết Thông báo về việc dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ theo Đề án 89 cho giảng viên và những người có nguyện vọng trở thành giảng viên Trường Đại học Luật TP..HCM tại đây:

- Danh sách cơ sở đào tạo trong nước tham gia đào tạo theo Đề án 89 trình độ tiến sĩ: 

Mẫu cung cấp thông tin cơ bản theo Đề án 89.doc

--%>

Top