Thông báo địa điểm làm việc mới của Phòng Tài chính – Kế toán

Nhà trường thông báo địa điểm làm việc mới của Phòng Tài chính – Kế toán tại cơ sở Nguyễn Tất Thành (khu nhà A) để giảng viên, sinh viên tiện liên hệ công tác:

- Phòng Tài chính – Kế toán: Phòng A808 (lầu 8).

--%>

Top