Thông báo kết quả xét Phiếu đăng ký dự tuyển năm 2022 (Vòng 1)

 

Trường Đại học Luật TP. HCM thông báo đến ứng viên một số thông tin sau đây:

1. Kết quả xét Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức năm 2022 (Vòng 1)

Danh sách kết quả theo danh sách 1 của Thông báo tại đây.

2. Một số nội dung chuẩn bị cho Vòng 2: Phỏng vấn, thực hành

a) Thời gian - địa điểm tổ chức Vòng 2: Danh sách thời gian, địa điểm theo danh sách 2 của Thông báo tại đây

b) Công tác chuẩn bị:

Ứng viên vui lòng đem theo CMND/CCCD và đến trước giờ phỏng vấn, thực hành của mình ít nhất 30 phút để thực hiện các thủ tục cần thiết.

Ứng viên mang theo laptop cá nhân và USB (chứa sẵn bài giảng/ thuyết trình) để chuẩn bị cho phần thực hành.

- Trang phục lịch sự, phù hợp với môi trường sư phạm.

Nếu ứng viên cần thêm thông tin, vui lòng liên hệ Phòng Tổ chức - Hành chính - SĐT: (028) 3940 0989 (Ext 134, 135) hoặc email tchc@hcmulaw.edu.vn.

--%>
Top