Trường Đại học Luật TP.HCM tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ đầu vào bổ sung lớp Cao học Luật khóa 36

Căn cứ Kế hoạch tuyển sinh cao học năm 2022 theo quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ Thạc sĩ tại Trường Đại học Luật TP.HCM, vào sáng ngày 27/11/2022, tại cơ sở Nguyễn Tất Thành, Trường Đại học Luật TP.HCM đã tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ đầu vào bổ sung lớp Cao học Luật khóa 36 cho 83 thí sinh.

Kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ đầu vào bổ sung lớp Cao học Luật khóa 36 được tổ chức tại cơ sở Nguyễn Tất Thành

Các thí sinh có mặt từ rất sớm để thực hiện các thủ tục kiểm tra cần thiết trước khi vào phòng thi

Kỳ thi được tổ chức nhằm đánh giá năng lực ngoại ngữ tiếng anh đầu vào cho người dự tuyển không có các văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh theo đúng quy chế tuyển sinh và đào tạo Thạc sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 23/2021/TT – BGDĐT ngày 30/08/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ Thạc sĩ kèm theo Quyết định số 752/QĐ - ĐHL ngày 06/10/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TP.HCM; Công văn số 1557/BGDĐT - GDĐH ngày 21/4/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện đánh giá năng lực ngoại ngữ đầu vào đối với người dự tuyển chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ.

Kỳ thi nhằm đánh giá năng lực ngoại ngữ đầu vào đối với người dự tuyển chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ

Cán bộ coi thi hướng dẫn thí sinh một số vấn đề cần lưu ý trước khi bắt đầu buổi thi

Tương tự kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ đầu vào cho lớp Cao học Luật khóa 36 đợt 1, trong kế hoạch tuyển sinh khóa 36 năm 2022, kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ đầu vào bổ sung lớp Cao học Luật khóa 36 vẫn sẽ tuyển sinh theo phương thức thi tuyển kết hợp xét tuyển. Theo đó, phương thức thi tuyển áp dụng cho việc đánh giá năng lực ngoại ngữ tiếng Anh đầu vào cho người dự tuyển không có các văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh; phương thức xét tuyển thông qua phỏng vấn áp dụng cho việc đánh giá năng lực, kiến thức ngành học của người dự tuyển.

Cán bộ coi thi hướng dẫn thí sinh một số vấn đề cần lưu ý trước khi bắt đầu buổi thi

Thí sinh chấp hành nghiêm túc các quy định tại khu vực thi và phòng thi

Việc chấp hành tốt các quy chế trong phòng thi của các thí sinh cũng như các cán bộ coi thi đã tạo điều kiện cho kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ đầu vào bổ sung lớp Cao học Luật khóa 36 diễn ra nghiêm túc và chặt chẽ theo đúng quy định của Nhà trường. 

Nội dung: Thanh Thảo Lê 

Hình ảnh: Thảo Uyên, Anh Hào

Ban Truyền thông Ulaw


--%>
Top