Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Chuyên đề toàn khóa

Sáng ngày 16/11/2021, Đảng ủy trường Đại học Luật TP. HCM đã tiến hành tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và chuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCMinh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” theo 02 hình thức: trực tiếp tại Hội trường A1002 và trực tuyến qua phần mềm Zoom.

Tham dự hội nghị có sự hiện diện của Đ/c Nguyễn Thị Là - Phó bí thư thường trực Đảng ủy khối, Đ/c Vũ Văn Nhiêm – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường; Đ/c Bùi Xuân Hải – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường; Đ/c Lê Trường Sơn - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Hiệu Trưởng Nhà trường; TS. Võ Thành Khối- Nguyên Giám đốc học viện chính trị II, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cùng toàn thể các đồng chí đảng viên trong Đảng bộ, các đồng chí Trưởng/phó các đơn vị thuộc Trường (chưa là đảng viên), các đồng chí trong Ban Chấp hành các tổ chức Đoàn thể: Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, Hội Cựu chiến binh, Hội Luật gia; Bí thư/ Phó Bí thư Đoàn khoa.

Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Chuyên đề toàn khóa diễn ra vào ngày 16/11/2021 tại Hội trường A1002

Mở đầu hội nghị, Đ/c Vũ Văn Nhiêm - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường trình bày hai nội dung chính: Tổng kết hoạt động trong năm 2020 và các tháng vừa qua 2021 và định hướng các hoạt động cho các tháng cuối năm 2021 và năm 2022. Theo Đ/c Vũ Văn Nhiêm, tuy dịch bệnh vẫn còn phức tạp nhưng các hoạt động của Đảng y vẫn duy trì tần suất hoạt động thường xuyên và đạt được các mục tiêu đặt ra: kiện toàn đội ngũ lãnh đạo nhà trường, hoàn thiện quy chế tổ chức hoạt động, xây dựng và hoàn thiện cơ sở thực hiện quyền tự chủ cho Trường Đại Học Luật TP.HCM. Về vấn đề định hướng hoạt động cho thời gian tiếp theo, một số nội dung được nhấn mạnh bao gồm: xây dựng chiến lược phát triển của Trường Đại học Luật TP.HCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040; tiến hành quy hoạch, kiện toàn đội ngũ lãnh đạo các cấp, đội ngũ quản lý trong Nhà trường.

Đ/c Vũ Văn Nhiêm tổng kết hoạt động trong năm 2020 và đưa ra định hướng hoạt động của năm 2022

Tiếp nối hội nghị, Đ/c Nguyễn Thị Là - Phó bí thư thường trực đảng uỷ khối, Đ/c Vũ Văn Nhiêm – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường, Đ/c Bùi Xuân Hải – Phó Bí thư Đảng ủy và Đ/c Lê Trường Sơn - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Hiệu Trưởng Nhà trường đã tiến hành trao giấy khen cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích tốt trong hoạt động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và hoàn thành xuất sắc các công tác Đảng năm 2020 được chia thành 06 đợt khen thưởng.

Các cá nhân tập thể đạt thành tích xuất sắc trong công tác và hoạt động năm 2021

Sau phần khen thưởng, TS. Võ Thành Khối - Nguyên Giám đốc Học viện Chính trị II, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã có những quán triệt về Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Chuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. TS. Võ Thành Khối đặc biệt nhấn mạnh ba ý nghĩa lớn trong Nghị Quyết Đại hội XIII; khái quát 05 nhiệm vụ quan trọng được Đại hội đặt ra; đồng thời phổ biến một số điểm mới trong chủ đề Đại hội, đưa ra các dự báo tương lai,nguyên tắc và định hướng được Đại hội XIII đặt ra.

TS. Võ Thành Khối có những quán triệt về Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Chuyên đề toàn khóa

Sau hơn hai giờ làm việc, Hội nghị đã thông tin những mục tiêu đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua cũng như nhìn nhận lại những điểm còn hạn chế cần phải rút kinh nghiệm và khắc phục; đồng thời, xác định và đề ra những mục tiêu mới cần phấn đấu hoàn thành trong giai đoạn tiếp theo.

 

Nội dung: Tường Vi, Phương Thảo

Hình ảnh: Cảnh Toàn, Ngọc Thắng, Diễm Quỳnh

Ban Truyền thông Ulaw

 

 

--%>
Top