Đảng ủy mở lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng Cộng sản Việt Nam năm 2020

Trong hai ngày 7-8/11/2020 vừa qua, tại Giảng đường B.303 và B.403 Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh cơ sở Nguyễn Tất Thành đã diễn ra Khóa học bồi dưỡng nhận thức về Đảng Cộng sản Việt Nam đợt tháng 11 năm 2020.

Tham dự lớp bồi dưỡng cảm tình Đảng lần này có những quần chúng ưu tú là các viên chức, người lao động có mong muốn tìm hiểu và gia nhập Đảng, sinh viên các khoá từ 41 đến 44 là Đoàn viên ưu tú có kết quả học tập, rèn luyện khá, giỏi. Đây là nguồn lực quan trọng để các chi bộ phát triển đảng viên và có kế hoạch bồi dưỡng nguồn đảng viên trong thời gian tới.

Học viên của khóa học là những quần chúng ưu tú, có nguyện vọng tìm hiểu và mong muốn gia nhập Đảng

Trong 3 buổi đầu tiên của khóa học, TS. Nguyễn Thị Rồi - Phó Trưởng khoa Khoa học cơ bản phụ trách giảng dạy các kiến thức cơ bản như: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

TS. Nguyễn Thị Rồi – Phó Trưởng khoa Khoa học cơ bản là báo cáo viên của khóa học

Đến buổi chiều ngày 8/11, TS. Nguyễn Quốc Vinh – Đảng ủy viên, Trưởng khoa Khoa học cơ bản phụ trách trình bày về định hướng phát triển của Đảng bộ Nhà trường trong thời gian tới. Trước khi kết thúc khóa học, đồng chí Nguyễn Thành An – Đảng ủy viên, Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy đã phổ biến về quy trình kết nạp vào Đảng, từ đó góp phần giúp các Đoàn viên ưu tú vạch ra kế hoạch tiếp tục phấn đấu rèn luyện, học tập để có thể đủ điều kiện được xem xét, bồi dưỡng kết nạp vào Đảng trong tương lai.

TS. Nguyễn Quốc Vinh trình bày định hướng phát triển của Đảng bộ Nhà trường trong thời gian tới

Đồng chí Nguyễn Thành An – Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy phổ biến về quy trình kết nạp vào Đảng

Với sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng về nội dung, phương pháp trình bày của đội ngũ giảng viên và công tác lựa chọn, bồi dưỡng chặt chẽ của cấp ủy, chi bộ, đa số học viên tham gia lớp học đều có ý thức, trách nhiệm tốt, tích cực, tự giác học tập, nghiên cứu, chấp hành nghiêm túc các quy định của lớp học.

Thông qua khóa học, Đoàn viên ưu tú có thêm động lực phấn đấu để được đứng trong hàng ngũ của Đảng

Việc mở lớp nhận thức về Đảng nhằm giúp cho các quần chúng ưu tú hiểu và nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, những kiến thức cơ bản về Đảng Cộng Sản Việt Nam. Đây cũng là cơ sở để Đoàn viên ưu tú tiếp tục nỗ lực trong học tập, rèn luyện về phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, cống hiến, hoàn thành tốt nhiệm vụ, phấn đấu sớm được đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Nội dung: Tâm Nhi

Hình ảnh: Ngọc Thắng

Ban Truyền thông Ulaw

 

--%>
Top