Hướng dẫn đo thân nhiệt và rửa tay sát khuẩn khi vào trường

Quy trình đo thân nhiệt và sát khuẩn cho người học tại Cơ sở quận 4 - Trường Đại học Luật TP.HCM

Quy trình đo thân nhiệt và sát khuẩn cho người học tại Cơ sở Bình Triệu - Trường Đại học Luật TP.HCM

 

Ban truyền thông Ulaw

--%>
Top