Lịch công tác tuần 31 (Từ ngày 11/03 đến ngày 17/03/2024)

Lịch công tác tuần 31

Từ ngày 11/03/2024 đến ngày 17/03/2024

THỨ HAI

11/03

 

07h00: Chào cờ Tổ quốc và hát Quốc ca (Cơ sở Bình Triệu)

Thành phần: Đại diện Phòng CTSV, các cán bộ, giảng viên, người lao động và sinh viên có mặt tại cơ sở Bình Triệu
Địa điểm: Sân trường cơ sở Bình Triệu (Số 123 Quốc lộ 13, P. Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. HCM)

 

07h00: Chương trình tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về chủ đề "Phòng, chống Bạo lực học đường" cho cán bộ, giáo viên và học sinh Trường Trung học Thực hành Sài Gòn
Thành phần: Đại diện Trung tâm Tư vấn pháp luật; CLB Thực hành pháp luật; Cán bộ, giáo viên và học sinh từ khối 9 tới khối 12 của Trường Trung học Thực hành Sài Gòn
Địa điểm: Trường Trung học Thực hành Sài Gòn (Số 220 Trần Bình Trọng, Phường 4, Quận 5, TP. HCM)

08h00: Chào cờ và hát Quốc ca (Trụ sở chính)

Thành phần: Ban Giám hiệu, các cán bộ, giảng viên, sinh viên và người lao động đang làm việc tại Trụ sở chính
Địa điểm: Sân trường và các phòng học Trụ sở chính (Số 02 Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, TP. HCM)

 

14h00: Họp Tổ công tác xây dựng chính sách đãi ngộ đối với đội ngũ giảng viên có học hàm, học vị cao công tác của Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh

Thành phần:  Theo Quyết định số 79/QĐ-ĐHL ngày 25 tháng 01 năm 2024  

Địa điểm: Phòng họp A. 905

Hình thức họp trực tiếp kết hợp trực tuyến:

 

16h00: Chương trình tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về chủ đề "Chấp hành Luật giao thông đường bộ" cho cán bộ, giáo viên và học sinh Trường Trung học Thực hành Sài Gòn
Thành phần: Đại diện Trung tâm Tư vấn pháp luật; CLB Thực hành pháp luật; cán bộ, giáo viên và học sinh khối 6, khối 7 Trường Trung học Thực hành Sài Gòn
Địa điểm: Trường Trung học Thực hành Sài Gòn (Số 220 Trần Bình Trọng, Phường 4, Quận 5, TP. HCM)

 

THỨ BA

12/03

 

THỨ TƯ

13/03

 

08h00: Tọa đàm trao đổi học thuật với GS Alain Ghozi với chủ đề: "Le financement par mobilisation des créances"

(tạm dịch: "Tạo lập nguồn tài chính từ phương thức bán các khoản nợ”)

Thành phần: Toàn thể cán bộ, giảng viên Khoa Luật Thương mại; giảng viên các khoa, học viên, sinh viên có quan tâm

Địa điểm: Phòng họp A. 502

 

08h00: Hội thảo khoa học trong khuôn khổ đề tài NCKH cấp Bộ "Tội phạm trong lĩnh vực công nghệ thông tin, mạng viễn thông: Những hạn chế trong quy định, thực tiễn áp dụng pháp luật và giải pháp khắc phục"

Thành phần: Khách mời, giảng viên Khoa Luật hình sự không có giờ giảng, NCS, học viên có quan tâm

Địa điểm : Phòng họp A.905

 

08h30: Ban Giám hiệu họp với các Phòng ban, Trung tâm về "Hệ thống chỉ tiêu triển khai thực hiện Quyết định số 1156/QĐ-TTg ngày 30/09/2022 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch phát triển 05 năm; và Chiến lược phát triển Trường đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 giai đoạn 2024 - 2025và xác định chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị

  - 08h30 -> 09h30: Nhóm 1 (Các Phòng Đào tạo, Trung tâm Đào tạo trực tuyến và Trung tâm QL ĐT CLC & ĐTQT)

  - 09h30 -> 10h30: Nhóm 2 (Phòng QL NCKH & HTQT, Phòng Tổ chức  - Hành chính, Phòng Quản trị - Thiết bị, Phòng Tài chính - Kế toán và Trung tâm Công nghệ thông tin)

  - 10h30 -> 11h30: Nhóm 3 (Tạp chí Khoa học pháp lý Việt Nam, Phòng Thanh tra, Trung tâm ĐBCL & PPGD, Trung tâm Khảo thí và Phòng Công tác sinh viên)

      - Bắt đầu lúc 14h00 chiều cùng ngày:  Nhóm 4 (Trung tâm QHDN & HTSV, Trung tâm Học liệu, Trung tâm Tư vấn tuyển sinh, Trung tâm Tư vấn pháp luật, Trung tâm Đào tạo ngắn hạn, Trung tâm Thông tin Thư viện và Trung tâm Sở hữu trí tuệ)

Thành phần: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng (GS. TS. Đỗ Văn Đại), Phó Hiệu trưởng (PGS. TS. Trần Việt Dũng) và thành phần theo Quyết định số 19/QĐ-ĐHL ngày 15/01/2024 của Trường Đại học Luật TP.HCM với lãnh đạo các Phòng ban, Trung tâm (Trưởng và Phó Trưởng đơn vị)

Địa điểm: Phòng họp A. 908

 

14h00: Ban Giám hiệu họp với các Khoa chuyên môn và các Phòng ban, Trung tâm thuộc nhóm 4 về "Hệ thống chỉ tiêu triển khai thực hiện Quyết định số 1156/QĐ-TTg ngày 30/09/2022 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch phát triển 05 năm; và Chiến lược phát triển Trường đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 giai đoạn 2024 - 2025" và xác định chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị

  14h00 -> 15h00: Nhóm 4 của buổi sáng (Trung tâm QHDN & HTSV, Trung tâm Học liệu, Trung tâm Tư vấn tuyển sinh, Trung tâm Tư vấn pháp luật, Trung tâm Đào tạo ngắn hạn, Trung tâm Thông tin Thư viện vàTrung tâm Sở hữu trí tuệ)

  - 15h00 - > 16h00: Nhóm các khoa chuyên môn về Luật (Khoa Luật Dân sự, Khoa Luật Hình sự, Khoa Luật Hành chính - Nhà nước, Khoa Luật Thương mại, Khoa Luật Quốc tế)

  - 16h00 -> 17h00: Nhóm các khoa chuyên môn khác (Khoa Quản trị, Khoa Khoa Khoa học Cơ bản, Khoa Ngoại ngữ pháp lý)

 

Thành phần:  Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng (GS. TS. Đỗ Văn Đại), Phó Hiệu trưởng (PGS. TS. Trần Việt Dũng) và thành phần theo Quyết định số 19/QĐ-ĐHL ngày 15/01/2024 của Trường Đại học Luật TP.HCM với lãnh đạo các khoa chuyên môn (Trưởng khoa và Phó Trưởng khoa) và lãnh đạo các Phòng ban, Trung tâm thuộc nhóm 4 buổi sáng 

Địa điểm: Phòng họp A. 908

 

14h00: Họp Ban Tổ chức và Ban Chuyên môn Hội thảo Quốc tế “Công trình xanh trong kinh doanh bất động sản: xu hướng, kinh nghiệm nước ngoài và những vấn đề pháp lý đặt ra”

Thành phần: Phó Hiệu trưởng (PGS. TS. Trần Việt Dũng), Ban điều phối MOU Phuc Khang Corp, Phòng QL NCKH & HTQT Ban Tổ chức, Ban Chuyên môn và Ban Thư ký Hội thảo

Địa điểm: Phòng họp A. 905

Họp trực tiếp và trực tuyến (Online) qua nền tảng Zoom

Phương thức vào nền tảng Zoom thông qua đường link hoặc nhập "ID" và "Passcode" trực tiếp trên Zoom:

- Link: https://zoom.us/j/9273408301?pwd=dXJNSFRJd2RXb0N0RFREQkJMSy9rUT09

ID927 340 8301 Passcode254365

              

THỨ NĂM

14/03

 

08h30: Họp Tổ công tác Rà soát cấu trúc bộ máy quản trị của Trường Đại học Luật TP.HCM

Thành phần: Theo Quyết định số 21/QĐ-ĐHL ngày 08/01/2024 của Trường Đại học Luật TP.HCM

Địa điểm: Phòng họp A.905

 

08h00: Hội nghị Tập huấn nghiệp vụ viết tin bài, chụp ảnh báo chí phục vụ công tác tuyên truyền do Đảng ủy Khối tổ chức

Thành phần: theo Thông báo của Đảng ủy Khối Đại học, Cao đẳng Thành phố Hồ Chí Minh

Địa điểm: Hội trường (Lầu 10) Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, số 02 Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4

 

09h00: Họp BTC Hội thao kỷ niệm 48 năm truyền thống và 28 năm mang tên Trường Đại học Luật TP.HCM với các đơn vị khách mời

Thành phần: Thành viên BTC theo Văn bản số 146 và Đại diện Báo Pháp luật TP.HCM, Agribank Chi nhánh TT Sài Gòn, Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Phúc Khang

Địa điểm: Phòng họp A. 908

 

13h00: Họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn đề xuất đề tài NCKH cấp Bộ năm 2025
Thành phần: Phó Hiệu trưởng (GS. TS. Đỗ Văn Đại), Phòng QL NCKH & HTQT, các thành viên Hội đồng theo quyết định, chủ nhiệm đề xuất đề tài cấp Bộ năm 2024
Hình thức: họp trực tuyến qua Zoom
ID: 749 501 9622
Pass: 636398

 

14h00: Họp thường kỳ về Dự án quận 9

Thành phần:  Hiệu trưởng, ông Phạm Hoàng Minh (Trưởng Phòng QT-TB), bà Lê Thị Hoài An (Quyền Trưởng Phòng TC-KT), ông Lê Đức Thọ, ông Huỳnh Mai Thế Huy, bà Nguyễn Thu Hương và ông Trần Minh Sơn

Địa điểm: Phòng họp A. 905

 

THỨ SÁU

15/03

 

08h00: Tham dự Hội nghị Tuyển sinh năm 2024 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức

Thành phần: Hiệu trưởng, Phó Trưởng phòng PT. Phòng Đào tạo (ThS. Lê Văn Hiển), chuyên viên Phòng Đào tạo (ThS. Phạm Tiến Dũng và Ông Nguyễn Quốc Hùng), Giám đốc TT CNTT (Ông Đào Quốc Hùng), Phó Giám đốc PT Trung tâm Tư vấn tuyển sinh (ThS. Vũ Đình Lê).

Địa điểm: Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh (số 56 Hoàng Diệu 2, Thành phố Thủ Đức, Thành phố  Hồ Chí Minh)

 

08h00: Hội nghị thường niên Mạng lưới các cơ sở đào tạo Luật tại Việt Nam

Thành phần: Phó Hiệu trưởng (GS. TS. Đỗ Văn Đại) và ThS. Đoàn Xuân Quang (Thư ký Hội đồng trường, Phó Trưởng Phòng Tổ chức - Hành chính)

Địa điểm: Trường Đại học Kinh tế - Luật - ĐHQG TP. HCM (Số 669 QL1A, KP3, phường Linh Xuân, TP. Thủ Đức, TP. HCM)

 

08h30: Hội thảo cấp Khoa "Hình thức chính thể của Nhà nước Việt Nam qua các bản Hiến pháp"
Thành phần: Khách mời và toàn thể giảng viên Khoa Luật Hành chính - Nhà nước
Địa điểm: Phòng họp A. 905

 

09h00: Họp Tiểu ban sự kiện kỷ niệm 48 năm truyền thống và 28 năm mang tên Trường Đại học Luật TP.HCM

Thành phần: Thành viên của Tiển ban sự kiện: Ông Lê Thế Tài (Chủ tịch Công đoàn), Ông Phan Anh Tuấn (Trưởng phòng TC-HC), Ông Vũ Duy Cương (Giám đốc TT ĐBLC và PPGD), Ông Đoàn Xuân Quang (Thư ký Hội đồng trường Phó Trưởng phòng TC-HC), Ông Nguyễn Thành Bá Đại (Bí thư Đoàn trường (PGĐ TT QHDN và HTSV) Trần Nhật Anh (Chánh văn phòng Đoàn trường, Chuyên viên TT QHDN và HTSV)

Địa điểm: Phòng họp A. 908

 

15h00: Họp Ban Tổ chức "Hội nghị đánh giá, rút kinh nghiệm công tác khảo thí học kỳ 01 năm học 2023-2024"
Thành phần: Phó Hiệu trưởng (GS. TS. Đỗ Văn Đại), Trung tâm Khảo thí, Phòng QL NCKH & HTQT, Ban Tổ chức Hội nghị
Địa điểm Phòng họp A. 908

 

THỨ BẢY

16/03

 


08h00: Tổ chức các khóa đào tạo ngắn hạn: "Kỹ năng đàm phán, soạn thảo và giải quyết tranh chấp phát sinh từ hợp đồng" và "Pháp luật kinh doanh bất động sản"

Thành phần: Chuyên viên và cộng tác viên Trung tâm Đào tạo ngắn hạn; Giảng viên tham gia giảng dạy và học viên của các khóa đào tạo.

Địa điểm: Phòng A. 708, A. 710 và trực tuyến qua Zoom

 

08h30: Hội thảo "Vấn đề dân tộc, tôn giáo trong Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam"

Thành phần: giảng viên, chuyên viên Khoa Khoa học Cơ bản và khách mời

Địa điểm: Phòng họp A. 905

 

 CHỦ NHẬT

17/03

 

08h00: Tổ chức các khóa đào tạo ngắn hạn: "Kỹ năng đàm phán, soạn thảo và giải quyết tranh chấp phát sinh từ hợp đồng" và "Pháp luật kinh doanh bất động sản"

Thành phần: Chuyên viên và cộng tác viên Trung tâm Đào tạo ngắn hạn; Giảng viên tham gia giảng dạy và học viên của các khóa đào tạo

Địa điểm: Phòng A. 708, A. 710 và trực tuyến qua Zoom 

 

08h30: Chương trình tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về chủ đề "Phòng, chống Bạo lực học đường" tại Phường 12, Quận Bình Thạnh
Thành phần: Đại diện Trung tâm Tư vấn pháp luật; CLB Thực hành pháp luật; Cán bộ công chức, đoàn viên, thanh niên, học sinh và người dân sinh sống trên địa bàn Phường 12, Quận Bình Thạnh
Địa điểm: Trường THCS Rạng Đông (Số 04 Phan Chu Trinh, Phường 12, quận Bình Thạnh, TP. HCM)

 

 


 Lưu ý:

1. Lịch công tác thay thông báo và giấy mời, đề nghị các đồng chí có liên quan đến dự đúng giờ.

2. Đề nghị lãnh đạo các đơn vị báo lịch công tác tuần tiếp theo vào ngày Thứ Năm hàng tuần (hạn chót là 16h00) qua email: hhphong@hcmulaw.edu.vn và tchc@hcmulaw.edu.vn - vui lòng ghi bằng tiếng Việt có dấu.

3. Đề nghị lãnh đạo các đơn vị có lịch công tác sau giờ hành chính (sau 16h30) cho tuần làm việc tiếp theo, vui lòng liên hệ qua email: nvlan@hcmulaw.edu.vn và Phòng Quản trị - Thiết bị về cách thức mượn phòng.

4. Đề nghị trợ lý khoa, chuyên viên các phòng, trung tâm lấy lịch công tác này niêm yết công khai tại đơn vị mình để viên chức, người lao động, người học được biết và tham gia đầy đủ các hoạt động của Nhà trường.


--%>
Top