Lịch công tác tuần 04 (Từ ngày 04/9 đến ngày 10/9/2023)

Lịch công tác tuần 04

Từ ngày 04/9/2023 đến ngày 10/9/2023

THỨ HAI

04/9

Nghỉ bù Lễ Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

THỨ BA

05/9

08h30: Họp Thường vụ Đảng ủy Trường và Ban Giám hiệu

Thành phần: Thường vụ Đảng ủy Trường và Ban Giám hiệu

Địa điểm: Phòng họp A.905

 

09h30: Họp Đảng ủy Trường

Thành phần: Đảng ủy Trường

Địa điểm: Phòng họp A.905

 

14h00: Họp về định hướng sửa đổi, bổ sung Quy chế Chi tiêu nội bộ

Thành phần: Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Hội đồng trường Vũ Văn Nhiêm, Phó Hiệu trưởng phụ trách Lê Trường Sơn, ông Phan Anh Tuấn, ông Phạm Hoàng Minh và bà Lê Thị Hoài An

Địa điểm: Phòng họp A.905

THỨ TƯ

06/9

08h00: Đảng ủy Khối kiểm tra công tác ủy quyền kết nạp, thi hành kỷ luật đảng viên đối với Đảng ủy Trường Đại học Luật TP. HCM

Thành phần: Đ/c Vũ Văn Nhiêm - Bí thư Đảng ủy và Văn phòng Đảng ủy

Địa điểm: Phòng họp A.803

 

09h00: Họp Ban tổ chức Tuần sinh hoạt Công dân sinh viên đầu khóa học K48

Thành phần: Ban tổ chức theo KH 790/KH-ĐHL

Địa điểm: Phòng họp A.905

 

14h00: Họp Tổ công tác thành lập Phân hiệu Trường Đai học Luật TP. HCM tại TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Thành phần: Theo Quyết định

Địa điểm: Phòng họp A.905

THỨ NĂM

07/9

 

08h00: Họp giao ban tháng 9/2023

Thành phần: Tập thể lãnh đạo Trường, Lãnh đạo các đơn vị thuộc/trực thuộc Trường

Địa điểm: Phòng họp A.905

 

08h30: Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH SV năm 2023 Khoa Luật HC-NN – lần 2

Thành phần: theo Quyết định, chủ nhiệm đề tài, giảng viên, sinh viên có quan tâm

Địa điểm:

- Phòng A.701: Hội đồng Luật Hành chính,
- Phòng A.706: Hội đồng Lý luận NN&PL, Luật Hiến pháp
- Phòng A.709: Hội đồng Luật Hiến pháp
- Phòng B.203: Hội đồng Luật Tố tụng hành chính

 

08h30: Hội nghị Công tác sinh viên học kỳ 1 năm học 2023 - 2024

Thành phần: Đại diện Phòng CTSV, Đoàn trường, HSV trường; Lớp trưởng, Bí thư chi đoàn, Chi hội trưởng các lớp sinh viên QTL44, K45, K46, K47

Địa điểm: Hội trường A.1002

 

10h00: Thực hiện Bước 1, Bước 2 và Bước 3 quy trình bổ nhiệm Trưởng Khoa Ngoại ngữ pháp lý; Bước 1a quy trình bổ nhiệm Trưởng Phòng Đào tạo Sau đại học; và Bước 1, Bước 2, Bước 3 và Bước 4 quy trình bổ nhiệm lại Trưởng Khoa Khoa học cơ bản, Trưởng Khoa Luật Thương mại, Phó Trưởng Khoa Khoa học cơ bản, Phó Trưởng Khoa Luật Thương mại, Phó Trưởng Phòng Đào tạo, Phó Trưởng Phòng Quản lý hệ Vừa làm vừa học

Thành phần: Theo Kế hoạch

Địa điểm: Phòng họp A.905

 

12h00: Tập huấn tổ chức hoạt động Nghiên cứu khoa học sinh viên các lớp CLC năm học 2023 -2024

Thành phần: Trung tâm QL ĐTCLC&ĐTQT, Ban cán sự các lớp CLC

Địa điểm: Phòng họp A.905

14h00: Họp Hội đồng thanh lý tài sản
Thành phần: Phó Hiệu trưởng phụ trách Lê Trường Sơn, bà Lê Thị Hoài An, ông Châu Minh Hùng, bà Nguyễn Tú Anh, ông Đoàn Xuân Quang, bà Nguyễn Thu Hương, bà Nguyễn Thị Ngọc Hảo, ông Nguyễn Văn Đĩnh và ông Huỳnh Mai Thế Huy

Địa điểm: Phòng họp A.905

 

14h30: Thực hiện Bước 1, Bước 2, Bước 3, Bước 4 và Bước 5 quy trình bổ nhiệm các bộ môn thuộc Khoa Quản trị

Thành phần: Tổ công tác bổ nhiệm và toàn thể viên chức, người lao động của Khoa Quản trị

Địa điểm: Phòng A.204

 

16h00: Thực hiện Bước 4 quy trình bổ nhiệm Trưởng Khoa Ngoại ngữ pháp lý

Thành phần: Tổ công tác bổ nhiệm và toàn thể viên chức, người lao động của Khoa Ngoại ngữ pháp lý

Địa điểm: Phòng họp A.905

THỨ SÁU

08/9

 

07h30: Giao quân sinh viên tốt nghiệp đi đào tạo SQDB tại Trường Quân sự Quân khu 7

Thành phần: Phòng CTSV và 20 sinh viên triệu tập theo QĐ 495/QĐĐ-BQP

Địa điểm: Sảnh khu A cơ sở NTT

 

08h30: Thực hiện Bước 1, Bước 2, Bước 3, Bước 4 và Bước 5 quy trình bổ nhiệm các bộ môn thuộc Khoa Luật Hành chính - Nhà nước

Thành phần: Tổ công tác bổ nhiệm và các viên chức, người lao động của Khoa Luật Hành chính - Nhà nước được triệu tập

Địa điểm: Phòng A.905

 

08h30: Hội nghị góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 14/2019/TT-BGDĐT

Thành phần: Phó Hiệu trưởng phụ trách Lê Trường Sơn, ông Lê Văn Hiển và ông Phạm Đăng Khoa

Địa điểm: Hội trường 2-T6 Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM

 

14h00: Họp Hội đồng xét công nhận sáng kiến năm 2023

Thành phần: Theo Quyết định số 914/QĐ-ĐHL ngày 28/8/2023

Địa điểm: Phòng họp A.905

THỨ BẢY

09/9

07h00: TỔ CHỨC NHẬP HỌC SINH VIÊN K48 ĐẠI HỌC CHÍNH QUY
Thành phần: Phòng CTSV, Phòng Đào tạo, Phòng TC-KT, Trung tâm QL ĐTCLC & ĐTQT, Trung tâm TVTS, Trung tâm CNTT, Trung tâm QHDN&HTSV; Đoàn trường, HSV trường; CBGV và sinh viên được phân công nhiêm vụ
Địa điểm: Hội trường C107, C207, C301, C302, C303 và Tầng trệt Khu A, C
*Đề nghị Quý Thầy/Cô không để xe ô tô ở trường để phục vụ công tác tiếp sinh.

 

08h00: Phỏng vấn xét tuyển kỳ thi tuyển sinh Cao học Luật khóa 37

Thành phần: Theo phân công và các ứng viên

Địa điểm:

- Ngành Luật dân sự và tố tụng dân sự: Phòng họp A.905;

- Ngành Luật kinh tế: Phòng họp A.803;

- Ngành Luật hiến pháp và Luật hành chính: Giảng đường A.503;

- Ngành Luật hình sự và tố tụng hình sự: Phòng họp A.502

 

13h30: Phỏng vấn xét tuyển kỳ thi tuyển sinh Cao học Luật khóa 37

Thành phần: Theo phân công và các ứng viên

Địa điểm:

- Ngành Luật dân sự và tố tụng dân sự: Phòng họp A.905;

- Ngành Luật kinh tế: Phòng họp A.803

 

15h00: Phỏng vấn xét tuyển kỳ thi tuyển sinh Cao học Luật khóa 37 ngành Luật quốc tế

Thành phần: Theo phân công và các ứng viên

Địa điểm: Giảng đường A.503

CHỦ NHẬT

10/9

 07h00: TỔ CHỨC NHẬP HỌC SINH VIÊN K48 ĐẠI HỌC CHÍNH QUY
Thành phần: Phòng CTSV, Phòng Đào tạo, Phòng TC-KT, Trung tâm QL ĐTCLC & ĐTQT, Trung tâm TVTS, Trung tâm CNTT, Trung tâm QHDN&HTSV; Đoàn trường, HSV trường; CBGV và sinh viên được phân công nhiêm vụ
Địa điểm: Hội trường C107, C207, C301, C302, C303 và Tầng trệt Khu A, C
*Đề nghị Quý Thầy/Cô không để xe ô tô ở trường để phục vụ công tác tiếp sinh.

 Lưu ý:

1. Lịch công tác thay thông báo và giấy mời, đề nghị các đồng chí có liên quan đến dự đúng giờ.

2. Đề nghị lãnh đạo các đơn vị báo lịch công tác tuần tiếp theo vào ngày Thứ Năm hàng tuần (hạn chót là 16h00) qua email: hhphong@hcmulaw.edu.vn và tchc@hcmulaw.edu.vn - vui lòng ghi bằng tiếng Việt có dấu.

3. Đề nghị trợ lý khoa, chuyên viên các phòng, trung tâm lấy lịch công tác này niêm yết công khai tại đơn vị mình để CB, GV, CNV được biết và tham gia đầy đủ các hoạt động của Nhà trường.

--%>
Top