Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường “Xác định quốc tịch của nhà đầu tư nước ngoài – Thực tiễn quốc tế và kinh nghiệm cho Việt Nam”

Sáng ngày 07/12, Trường Đại học Luật TP. HCM đã tổ chức buổi họp Hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường “Xác định quốc tịch của nhà đầu tư nước ngoài- Thực tiễn quốc tế và kinh nghiệm cho Việt Nam” do ThS. Lê Minh Nhựt là chủ nhiệm đề tài, cùng 2 thành viên, bao gồm: ThS. Nguyễn Xuân Mỹ Hiền và ThS. Trương Thị Kim Xuyến. Buổi họp được diễn ra theo hình thức trực tuyến thông qua ứng dụng Zoom.

Hội đồng nghiệm thu gồm có PGS. TS Trần Việt Dũng– Trưởng khoa Luật Quốc tế, Chủ tịch Hội đồng; PGS. TS Trần Thị Thùy Dương, Phó Tổng biên tập Tạp chí Khoa học pháp lý Việt Nam- Ủy viên phản biện 1; PGS.TS. Trần Thăng Long, Phó Trưởng Khoa phụ trách Khoa Ngoại ngữ pháp lý - Ủy viên phản biện 2; NCS.TS. Nguyễn Thị Lan Hương- Ủy viên Hội đồng; cùng thư ký Hội đồng: ThS. Lê Trần Quốc Công, và chủ nhiệm đề tài: ThS. Lê Minh Nhựt, ThS. Nguyễn Xuân Mỹ Hiền.

Mở đầu buổi họp, ThS. Lê Minh Nhựt đại diện cho nhóm nghiên cứu tóm tắt ngắn gọn về lý do, mục tiêu khi lựa chọn đề tài và báo cáo kết quả nghiên cứu theo nội dung 2 chương, từ đó đề ra những lưu ý cho Việt Nam trong cách thức xác định quốc tịch của nhà đầu tư nước ngoài là thể nhân và pháp nhân. Từ đó, ThS. Lê Minh Nhựt kết luận và đề ra những kiến nghị cho Việt Nam.

PGS. TS Trần Thị Thùy Dương- Uỷ viên phản biện I đã có lời nhận xét đề tài được trình bày rõ ràng và súc tích, và có đầu tư về nội dung. PGS. TS Trần Thị Thùy Dương đưa ra góp ý hoàn thiện hình thức và nội dung đề tài, thông qua việc bổ sung phần kết luận tổng hợp khái quát trong đề tài.

Bên cạnh đó, PGS.TS. Trần Thăng Long- Ủy viên phản biện II nhận định đây là nghiên cứu có sự đầu tư nghiêm túc và đánh giá cao nghiên cứu này. PGS. TS. Trần Thăng Long cũng đưa ra một số góp ý cho nghiên cứu, nếu nhóm nghiên cứu phát triển thành công trình xuất bản cần bổ sung chương dẫn nhập và mở rộng việc làm rõ hơn một số nội dung từ đề tài.

Nhận định về đề tài, PGS.TS Trần Việt Dũng đã chỉ ra những vấn đề trọng tâm mà nhóm nghiên cứu cần khắc phục nhằm hoàn thiện đề tài và đặt câu hỏi để làm rõ nội dung đề tài.

Sau đó, chủ nhiệm đề tài ThS. Lê Minh Nhựt và ThS. Nguyễn Xuân Mỹ Hiền đã trả lời những câu hỏi được đặt ra từ Hội đồng và cảm ơn sự góp ý tích cực, cùng nhận xét góp phần giúp đề tài hoàn thiện hơn. Nhóm khẳng định sẽ tiếp thu ý kiến đóng góp từ Hội đồng để tiếp tục hoàn thiện đề tài. Kết thúc buổi họp, Hội đồng đưa ra quyết định nghiệm thu chính thức với sự đồng thuận cao của các thành viên Hội đồng. Đồng thời, Hội đồng hy vọng rằng trong tương lai, nhóm có thể đầu tư nghiên cứu nhiều đề tài “hóc búa” hơn để nâng cao năng lực chuyên môn của bản thân và đóng góp to lớn cho Khoa và Trường.

Nội dung: Hạnh Nhi

Hình ảnh: Diễm Quỳnh

Ban Truyền thông Ulaw

--%>
Top