Giới thiệu về Hội thảo “Phòng ngừa, xử lý các hành vi sử dụng bạo lực đối với trẻ em”

Các hành vi sử dụng bạo lực gây ảnh hưởng đến thể chất, tinh thần và sự phát triển của trẻ em. Nhận thức được điều này, Việt Nam đã có rất nhiều nỗ lực trong việc hoàn thiện khung pháp lý và xây dựng các cơ chế để phòng ngừa, xử lý các hành vi bạo lực đối với trẻ em. Tuy nhiên những hành vi này vẫn còn đang tiếp diễn trong thực tế và nhiều trường hợp để lại hậu quả rất nặng nề, gây bức xúc cho xã hội. Nguyên nhân của thực trạng này có thể là do sự chưa hoàn thiện của các thành tố quan trọng như pháp luật hành chính, hình sự, tố tụng hình sự và những luật khác có liên quan; cũng như hiệu quả hoạt động của các chủ thể có trách nhiệm trong việc phòng ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi sử dụng bạo lực đối với trẻ em. Việc nghiên cứu toàn diện, chuyên sâu về các thành tố này để có thể tìm ra được những giải pháp hữu hiệu, phù hợp với đặc điểm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và truyền thống pháp lý của nước ta là một yêu cầu cấp thiết; góp phần hạn chế và loại trừ các hành vi sử dụng bạo lực đối với trẻ em.

Vì những lý do trên, Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh dự kiến tổ chức một hội thảo cấp trường với chủ đề: “Phòng ngừa, xử lý các hành vi sử dụng bạo lực đối với trẻ em”.

Hội thảo được thực hiện nhằm các mục đích sau:

-           Thứ nhất, tạo diễn đàn để các giảng viên, nhà khoa học, người làm công tác thực tiễn trao đổi, thảo luận các nội dung thuộc chủ đề của hội thảo.

-           Thứ hai, đánh giá khách quan, đúng đắn tình hình tội phạm sử dụng hành vi bạo lực đối với trẻ em, xác định nguyên nhân dẫn đến sự kém hiệu quả trong hoạt động phòng ngừa và xử lý các hành vi này.

-           Thứ ba, đề xuất các giải pháp nhằm cải cách khung pháp lý và cơ chế phòng ngừa, xử lý các hành vi sử dụng bạo lực đối với trẻ em.

Hội thảo tập trung nghiên cứu và thảo luận các nhóm vấn đề sau đây:

-           Thứ nhất, xác định nguyên nhân, điều kiện của các hành vi sử dụng bạo lực đối với trẻ em và đưa ra các giải pháp phòng ngừa.

-           Thứ hai, phân tích, đánh giá quy định của pháp luật hành chính, pháp luật hình sự về xử lý các hành vi sử dụng bạo lực đối với trẻ em; tập trung vào những hạn chế, vướng mắc gây khó khăn cho việc áp dụng pháp luật và đề xuất các giải pháp hoàn thiện pháp luật.

-           Thứ ba, phân tích, đánh giá quy định của pháp luật tố tụng hình sự về thủ tục giải quyết các vụ án liên quan đến hành vi sử dụng bạo lực đối với trẻ em và thực tiễn thực hiện; phát hiện những điểm hạn chế và đề xuất hướng khắc phục.

Thành phần tham dự Hội thảo

- Giảng viên Khoa luật Hình sự, Khoa luật Hành chính Nhà nước.

- Sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh các khóa thuộc chuyên ngành Luật Hình sự và Tố tụng hình sự; Luật Hành chính

- Các cán bộ làm công tác thực tiễn, giảng viên, học viên khác có quan tâm. Thời gian và địa điểm tổ chức

- Thời gian dự kiến : ngày 30/9/2022 (thứ Sáu)

- Thời lượng : 1 buổi - Hình thức : Trực tiếp và trực tuyến

- Địa điểm : Phòng A905 hoặc Hội trường A1002 Trường Đại học Luật TPHCM

--%>
Top