Trường Đại học Luật TP.HCM tổ chức họp Hội đồng tuyển chọn đề tài tham dự Giải thưởng sinh viên Nghiên cứu khoa học - Euréka lần thứ 25 năm 2023

Sáng ngày 14/09/2023, tại phòng họp A.803, Trường Đại học Luật TP.HCM đã tổ chức họp Hội đồng tuyển chọn đề tài tham dự Giải thưởng sinh viên Nghiên cứu khoa học Euréka lần thứ 25 năm 2023 xét chọn Giải thưởng nghiên cứu khoa học sinh viên lần thứ 27 (năm học 2022 - 2023).

Buổi họp có sự tham dự của TS. Lê Trường Sơn – Phó Hiệu trưởng phụ trách Nhà trường - Chủ tịch Hội đồng tuyển chọn và các Ủy viên Hội đồng tuyển chọn: TS. Lê Thị Thúy Hương - Trưởng phòng Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế, TS. Phan Phương Nam - Phó Trưởng Khoa Luật Thương mại, PGS.TS. Lê Huỳnh Tấn Duy - Phó Trưởng Khoa Luật Hình sự, TS. Đặng Tất Dũng - Phó Trưởng Khoa Luật Hành chính - Nhà nước; TS. Nguyễn Xuân Quang - Trưởng Khoa Luật Dân sự, TS. Phan Hoài Nam - Phó Trưởng Khoa Luật Quốc tế.

Hội đồng tuyển chọn đề tài tham dự Giải thưởng sinh viên Nghiên cứu khoa học Euréka lần thứ 25 năm 2023

Mở đầu buổi họp, TS. Lê Thị Thúy Hương - Trưởng phòng QL NCKH & HTQT  trình bày về quy trình tuyển chọn đề tài tham dự Giải thưởng sinh viên Nghiên cứu khoa học Euréka, đồng thời báo cáo và tổng hợp đánh giá sơ bộ về các đề tài nghiên cứu khoa học ở các Khoa. Từ đó đặt ra các tiêu chuẩn cần thiết khi xét chọn công trình nghiên cứu khoa học, nhằm đảm bảo các đề tài sẽ được sàng lọc một cách lưỡng và chất lượng.

Tiếp đó, TS. Lê Trường Sơn - Chủ tịch Hội đồng tuyển chọn tiến hành khái quát, nhận xét chung về các bài nghiên cứu đến từ các Khoa. Cụ thể, các công trình nghiên cứu năm nay được đánh giá tương đối tích cực về mặt hình thức lẫn nội dung, có sự phát triển hơn về mức độ chỉn chu cũng như sự cân đối trong cấu trúc bài so với những năm trước. Bên cạnh đó, kỹ năng lựa chọn đề tài nghiên cứu của các bạn sinh viên ngày càng trở nên nhạy bén và thiết thực hơn, điều này thể hiện rất rõ khi các công trình nghiên cứu phần lớn xoay quanh những chủ đề tiêu biểu như an ninh mạng, công chứng điện tử, đánh bắt trái phép,...

TS. Lê Trường Sơn - Chủ tịch Hội đồng nêu ra những điểm cần lưu ý trong quá trình xét chọn

Trên cơ sở các tiêu chí chấm điểm được quy định cụ thể, Hội đồng đã tích cực thảo luận và đánh giá từng đề tài rất chi tiết. Sau quá trình xem xét và phân tích các công trình nghiên cứu khoa học, thành viên Hội đồng tiến hành bỏ phiếu bầu để chọn ra từng hạng mục giải thưởng cho các nhóm nghiên cứu đến từ các Khoa. Ngay sau đó, các thành viên Hội đồng đã xem xét, thảo luận và phân tích 16 đề tài nằm trong diện xét duyệt tham dự giải Eurékarất chi tiết. Một số vấn đề liên quan đến dung lượng và cấu trúc của đề tài được chú trọng và cân nhắc hơn cả trong quá trình lựa chọn. 

Ủy viên Hội đồng thảo luận và phân tích từng đề tài rất chi tiết

Hội đồng đã thống nhất chọn ra 12 đề tài đủ tiêu chuẩn để tham gia Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học Euréka 2023

Kết thúc buổi họp, Hội đồng đã thống nhất chọn ra 12 đề tài trong tổng số 16 đề tài đủ tiêu chuẩn để tham gia Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học Euréka 2023. Đồng thời, Hội đồng đã thống nhất chọn ra các công trình nghiên cứu đủ tiêu chuẩn để trao thưởng Giải thưởng nghiên cứu khoa học sinh viên lần thứ 27 của Trường Đại học Luật TP.HCM. Những đóng góp tích cực trong nghiên cứu khoa học của các bạn sinh viên lần này đã góp phần khẳng định năng lực nghiên cứu của sinh viên Trường Đại học Luật TP.HCM cũng như sự tận tâm, ân cần của các giảng viên trong công tác hướng dẫn nghiên cứu khoa học, đồng thời, tạo tiền đề thúc đẩy các sinh viên khác mạnh dạn thử thách bản thân nghiên cứu khoa học với những chủ đề học thuật hấp dẫn.

Nội dung: Anh Thy

Hình ảnh: Quang Huy

Ban Truyền thông Ulaw

--%>
Top