Khoa Luật Thương mại Trường Đại học Luật TP.HCM tổ chức Hội thảo với chủ đề “Những vấn đề pháp lý về nhà ở xã hội”

Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Thủ tướng Chính phủ ban hành đã xác định mục tiêu “Đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội đáp ứng nhu cầu của các đối tượng chính sách có khó khăn về nhà ở như người thu nhập thấp đô thị, công nhân khu công nghiệp, cán bộ công chức, viên chức, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang nhân dân thông qua điều chỉnh, bổ sung chính sách nhằm tăng nguồn cung kết hợp hỗ trợ khả năng thanh toán.” Để đạt được mục tiêu này, nhiệm vụ đặt ra là phải hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung một số chính sách phát triển nhà ở nói chung và nhà ở xã hội nói riêng.
Luật Nhà ở năm 2014 và Nghị định 100/2015/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội (sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 49/2021/NĐ-CP) mặc dù đã có nhiều quy định nhằm thúc đẩy việc phát triển nhà ở xã hội, đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho các đối tượng chính sách, nhưng thực tiễn thi hành đã tồn tại nhiều bất cập, hạn chế cần phải tháo gỡ. Hiện nay, Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) đang được Chính phủ trình Quốc hội lấy kiến và dự kiến sẽ được Quốc hội thảo luận ở hội trường vào ngày 19/6 sắp tới. Một trong số những nội dung quan trọng được nhiều đại biểu quan tâm đó chính là các quy định liên quan đến nhà ở xã hội.
Trong bối cảnh đó, Khoa Luật Thương mại, Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề: “Những vấn đề pháp lý về nhà ở xã hội” nhằm tạo diễn đàn trao đổi, nghiên cứu chuyên sâu và đối thoại giữa các nhà khoa học, các nhà quản lý, các chuyên gia, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm, các thực tiễn từ phía các doanh nghiệp bất động sản, từ đó đề xuất những kiến nghị cụ thể nhằm góp phần hoàn thiện pháp luật về nhà ở xã hội.
Thông tin cụ thể về Hội thảo như sau:
- Thời gian tổ chức: 1 buổi sáng, bắt đầu từ lúc 08h00, ngày 14 tháng 6 năm 2023 (thứ Tư);
- Địa điểm: Phòng A.502 - Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh, số 02 Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, TP.HCM.
- Thành phần tham dự Hội thảo: Tất cả giảng viên Khoa Luật Thương mại; Giảng viên các khoa; NCS, học viên cao học chuyên ngành Luật kinh tế; cá nhân, tổ chức có quan tâm đến chủ đề hội thảo.
Ban Tổ chức trân trọng kính mời.
--%>
Top