Ca khúc: Nhớ mãi thời sinh viên trường luật (Bình Triệu)

Ca khúc: Nhớ mãi thời sinh viên trường luật (Bình Triệu)

- Nhạc: Trần Huệ Hiền (Cựu sinh viên Khóa 11)

- Phỏng thơ: Trần Thanh Dũng - Trình bày: Dzoãn Minh

 

--%>

Top