Mẫu chương trình và biên bản đại hội chi bộ

1. Mẫu Chương trình Đại hội chi bộ: Chuong trinh Dai hoi Chi bo 2020-2022.doc

2. Mẫu Biên bản Đại hội chi bộ: Bien ban Dai hoi Chi bo NK2020-2022 - Mau.doc

VĂN PHÒNG ĐẢNG ỦY

--%>

Top