Kế hoạch thành lập chi hội cựu sinh viên tại tỉnh Gia Lai và Gala giao lưu, kết nối cựu sinh viên, học viên, sinh viên các tỉnh Tây Nguyên

-----------

BAN LIÊN LẠC HỘI CỰU SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP.HCM

Địa chỉ: Phòng C104A, cơ sở 02 Nguyễn Tất Thành, hotline: 1900588814 hoặc 028.394..989 – số nội bộ 180, email: hcsv@hcmulaw.edu.vn

Ban Thư ký:

- Nguyễn Thành An, Giám đốc Trung tâm Quan hệ Doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên, điện thoại: 0916.448.553

- Danh Phạm Mỹ Duyên, số di động: 093.9811.868.

- Trần Nhật Anh, số di động: 098.1771.311.

- La Bá Hiền, số di động: 033.4944.448

--%>

Top