Thời sự 23h VTV1 đưa tin về Toạ đàm khoa học “Chiến lược phát triển Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045” và lễ khánh thành phòng truyền thống Nhà trường

--%>
Top