Mời thay đổi ảnh đại diện facebook chào mừng Ngày truyền thống Ulaw

Ngày 30/3 hàng năm được Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh chọn làm Ngày Truyền thống của Nhà trường. Đây cũng là dịp diễn ra nhiều hoạt động để các thế hệ cán bộ, giảng viên, người lao động, học viên, sinh viên, cựu học viên, cựu sinh viên tham gia các hoạt động giao lưu, họp mặt truyền thống; tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao... nhằm tuyên truyền và phổ biến về giá trị và sứ mạng của Nhà trường, góp phần thúc đẩy các quan hệ hợp tác về đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao đề tài phục vụ phát triển kinh tế, xã hội giữa Nhà trường với các địa phương, cơ quan, đơn vị, tổ chức.

Năm 2020, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19 nên Nhà trường không tổ chức các hoạt động mang tính chất tập trung để kỷ niệm. Thay vào đó Nhà trường thực hiện các hoạt động truyền thông online trên các cộng đồng mạng xã hội.

Để thiết thực chào mừng, tạo dấn ấn cho sự kiện Ngày Truyền thống, Ban Truyền thông Ulaw kính mời các ULAW-ers cùng thay đổi ảnh đại diện Facebook của mình để hưởng ứng Ngày truyền thống Ulaw (30/3).

Cách thức thay đổi rất đơn giản

�Bước 1: Click vào link khung chào mừng Ngày truyền thống của Đại học Luật TP.HCM tại https://www.facebook.com/profilepicframes/?selected_overlay_id=2322542564474078

�Bước 2: Click vào “Đặt làm ảnh đại diện”

�Bước 3: Vào “Trang cá nhân” để kiểm tra và chúng ta đã hoàn thành rồi ���

--%>

Top