03 giảng viên trường Đại học Luật TP. HCM đạt giải thưởng “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” thành phố Hồ Chí Minh năm 2022

Giải thưởng năm nay ghi nhận 1556 hồ sơ được đề cử tham gia, trong đó, trường Đại học Luật TP.HCM có 03 giảng viên đạt giải.

Theo Thông báo số 24–TB/TĐTN-BTNTH của Ban Thường vụ Thành đoàn TP.HCM, kết quả xét trao giải thưởng và chương trình tuyên dương “Nhà giáo trẻ tiêu biểu TP. Hồ Chí Minh” năm 2022 ghi nhận 03 giảng viên trẻ của Trường Đại học Luật TP. HCM vinh dự được bình xét và Thành đoàn tuyên dương là Nhà giáo trẻ tiêu biểu năm 2022, bao gồm:

-       TS. Nguyễn Minh Đạt – Bí thư Đoàn khoa Quản trị;

-       ThS. Nguyễn Trung Dương – Phó Bí thư Đoàn trường;

-       ThS. Lê Trần Quốc Công - Giảng viên khoa Luật Quốc tế.

Lễ tuyên dương sẽ được diễn ra vào lúc 17h30 ngày 18/11/2022 Tại Nhà Văn hóa Thanh niên Thành phố. Được biết, trong 03 gương mặt tiêu biểu kể trên, đây đã là lần thứ 02 liên tiếp ThS. Lê Trần Quốc Công được tuyên dương tại giải thưởng này.

Giải thưởng Nhà giáo trẻ tiêu biểu được xét duyệt trên 3 tiêu chuẩn chung gồm tiêu biểu trong đạo đức, tiêu biểu trong chuyên môn và tiêu biểu trong cống hiến. Giải thưởng tạo điều kiện cho các thầy, cô giáo trẻ thêm động lực phấn đấn trên chặng đường truyền đạt kiến thức và giáo dục nhân cách cho lớp trẻ góp phần quan trọng, quyết định cho sự phát triển đất nước.

Kể từ khi Giải thưởng chính thức được ban hành lần đầu vào năm 2010, rất nhiều giảng viên của trường Đại học Luật TP.HCM đã được công nhận đạt giải và tuyên dương qua các năm. Trong đó có thể kể đến: TS. Võ Trung Tín, TS. Đặng Tất Dũng, TS. Phan Hoài Nam, ThS. Trần Minh Hiệp,…

TS. Nguyễn Minh Đạt – Bí thư Đoàn khoa Quản trị

ThS. Nguyễn Trung Dương – Phó Bí thư Đoàn trường

ThS. Lê Trần Quốc Công - Giảng viên khoa Luật Quốc tế

Nội dung: Lệ Huyền

Hình ảnh: Cảnh Toàn, Lệ Huyền

Ban Truyền thông Ulaw

 

 

--%>
Top