Các cơ quan báo chí đưa tin về hội thảo "Góp ý dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi"

Ngày 16/11, Trường Đại học Luật TP.HCM đã tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Góp ý Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi)” nhằm tạo diễn đàn để các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu, các cơ quan quản lý trong lĩnh vực BHXH, các doanh nghiệp, cơ quan xét xử và những người làm thực tiễn ở khu vực phía Nam có thể trao đổi,chia sẻ và đưa ra các góp ý, đề xuất nhằm hoàn thiện nội dung Dự thảo Luật BHXH (sửa đổi).

Hội thảo đã được các cơ quan báo chí đưa tin như:

1. Báo Nhân Dân: https://nhandan.vn/nhieu-y-kien-dong-gop-cho-du-thao-luat-bao-hiem-xa-hoi-post782821.html

2. Báo Pháp Luật TP.HCM: https://plo.vn/rut-bhxh-mot-lan-nen-de-nguoi-lao-dong-co-quyen-quyet-dinh-post761982.html

3. Báo Người Lao động: https://nld.com.vn/cong-doan/luat-bao-hiem-xa-hoi-sua-doi-phai-tao-niem-tin-cho-nguoi-lao-dong-20231116195724272.htm

4. Truyền hình Pháp Luật: https://tvphapluat.vn/video/truong-dai-hoc-luat-tphcm-to-chuc-hoi-thao-khoa-hoc-gop-y-du-thao-luat-bao-hiem-xa-hoi-sua-doi-72334/

(Đang tiếp tục cập nhật)

--%>
Top