Các cơ quan báo chí đưa tin về buổi Ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa Trường ĐH Luật TP.HCM và Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC)

Các cơ quan báo chí đưa tin về Lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Trường Đại học Luật Tp.HCM và Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC) và Diễn đàn khoa học “Hoàn thiện các cơ chế về bên thứ ba, thuận lợi hóa quá trình tố tụng trọng tài”:

-----

1. Báo Giáo dục và Thời đại:

https://giaoducthoidai.vn/tranh-chap-duoc-trong-tai-quoc-te-giai-quyet-tang-ca-ve-so-luong-va-muc-do-post678977.html

2. Báo Pháp luật TP.HCM:

https://plo.vn/truong-dh-luat-tphcm-va-viac-ky-ket-bien-ban-thoa-thuan-hop-tac-post784941.html

3. Báo Quân đội nhân dân:

https://www.qdnd.vn/giao-duc-khoa-hoc/tin-tuc/hop-tac-ve-trien-khai-cac-dien-dan-khoa-hoc-cuoc-thi-ve-phap-luat-772286

4. Khoa học Phổ thông:

https://khoahocphothong.vn/truong-dh-luat-tp-hcm-va-trung-tam-trong-tai-quoc-te-viet-nam-ky-ket-hop-tac-254327.html

5. Truyền hình Pháp luật:

https://tvphapluat.vn/video/dai-hoc-luat-tphcm-to-chuc-hoi-thao-ben-thu-ba-va-cac-tac-dong-voi-quy-trinh-to-tung-trong-tai-75214/

6. Truyền hình TP. HCM (HTV):

https://www.youtube.com/watch?v=hJmE48Rl0Cc

(Đang tiếp tục cập nhật)

--%>
Top