Thông báo về việc hỗ trợ tư vấn đăng bài trên các Tạp chí ISI, Scopus và khảo sát nhu cầu tập huấn về công bố quốc tế

Kính gửi Quý thầy cô,


Phòng QL NCKH & HTQT gửi đến Quý thầy cô thông báo số 130/TB-ĐHL ngày 26/4/2024 của Trường về việc hỗ trợ tư vấn đăng bài trên các Tạp chí ISI, Scopus và khảo sát nhu cầu liên quan đến CBQT. 

Các file gửi kèm email gồm có: 

- Thông báo số 130/TB-ĐHL
- Link thực hiện khảo sát: https://forms.gle/AiQBeZD9Gtrn9m9B8
- Phiếu đăng ký tư vấn
- Quyết định 177/QĐ-ĐHL về thành lập Tổ tư vấn

Quý thầy cô vui lòng xem thông báo đính kèm và thực hiện khảo sát ạ.

Trân trọng cảm ơn Quý thầy cô.

Xem thêm thông tin chi tiết tại đây.

--%>
Top