Thông báo về việc xét tuyển giảng viên ngành Ngôn ngữ Anh năm 2022

THÔNG BÁO

Về việc xét tuyển giảng viên ngành Ngôn ngữ Anh năm 2022

 


Căn cứ Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Quyết định số 118/2000/QĐ-TTg ngày 10/10/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc thay đổi tổ chức của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, tách Trường Đại học Luật TP. HCM ra khỏi Đại học Quốc gia TP. HCM, trực thuộc Bộ GD&ĐT;

Căn cứ Quyết định số 521/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh;

Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh thông báo nhu cầu tuyển dụng như sau:

1. Số lượng: 03 chỉ tiêu.

2. Điều kiện, tiêu chuẩn tuyển dụng

a) Điều kiện, tiêu chuẩn chung:

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển:

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

- Từ đủ 18 tuổi trở lên;

- Có Phiếu đăng ký dự tuyển;

- Có lý lịch rõ ràng;

- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;

- Có đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ, có phẩm chất đạo đức tốt, có tinh thần trách nhiệm; hình thức và tác phong phù hợp;

- Có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin và sử dụng ngoại ngữ trong thực hiện nhiệm vụ của chức danh nghề nghiệp giảng viên. 

b) Những người không được đăng ký dự tuyển

- Mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

 

 

c) Ưu tiên tuyển dụng viên chức:

Thực hiện theo Điều 6 Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

d) Điều kiện cụ thể:

- Ứng viên có bằng Tiến sĩ Ngôn ngữ Anh hoặc Tiến sĩ Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh;

- Mong muốn giảng dạy lâu dài với Trường và nhiệt tình với công việc.

3. Hình thức, nội dung xét tuyển viên chức

Nhà trường tổ chức xét tuyển viên chức thông qua 02 vòng:

Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển

Nhà trường kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì được tham dự Vòng 2.

Vòng 2: Tổ chức Hội đồng phỏng vấn, thực hành

Nhà trường thành lập Hội đồng phỏng vấn, thực hành do Hiệu trưởng Nhà trường (hoặc phân công người có thẩm quyền) điều hành để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

Ứng viên chuẩn bị một bài giảng có thời lượng 01 tiết giảng để trình bày trước Hội đồng và trả lời các câu hỏi do thành viên của Hội đồng đặt ra. Điểm phỏng vấn, thực hành được tính theo thang điểm 100. Thời gian phỏng vấn là 30 phút.

4. Xác định người trúng tuyển

- Có kết quả điểm phỏng vấn, thực hành từ 50 điểm trở lên;

- Có số điểm Vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm;

- Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm bằng nhau của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển;

- Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

5. Hồ sơ dự tuyển:

- Đơn đăng ký dự tuyển viên chức (Mẫu 01);

- Bản sơ yếu lý lịch có xác nhận của địa phương (Mẫu 02);

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ (ngoại ngữ, tin học và các chứng chỉ khác) và bảng điểm học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công nhận bởi Cục Quản lý chất lượng - Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Giấy chứng nhận sức khỏe trong vòng 6 tháng.

- Ứng viên ứng tuyển vào chức danh nghề nghiệp giảng viên vui lòng tải biểu mẫu hồ sơ tại:

https://phcth.hcmulaw.edu.vn/vi/bieu-mau-hanh-chinh/ho-so-tuyen-dung-giang-vien

6. Thời gian và địa điểm tổ chức tuyển dụng:

- Các ứng viên có đủ điều kiện theo thông báo nộp hồ sơ dự tuyển về Phòng Tổ chức - Hành chính trước ngày 17/09/2022;

- Địa điểm tổ chức tuyển dụng: Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh - Số 2 Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, TP. HCM;

7. Lệ phí dự xét tuyển:

Mỗi ứng viên dự tuyển đóng 500.000 VNĐ/thí sinh (theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BT ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch thăng hạng công chức, viên chức). Đóng cho Phòng thu học phí (Phòng B105) trước khi nộp hồ sơ.

Mọi chi tiết liên quan đến vấn đề tuyển dụng vui lòng liên hệ trực tiếp Phòng Tổ chức - Hành chính (Phòng A906), số điện thoại (028) 3940 0989 (134-135) hoặc email: tchc@hcmulaw.edu.vn.

Trong quá trình thực hiện, nếu có nội dung nào chưa được rõ ứng viên liên hệ Phòng Tổ chức - Hành chính để được hỗ trợ kịp thời.       

--%>
Top