Trường Đại học Luật TP.HCM tổ chức Hội nghị đào tạo Chất lượng cao

Nhằm nâng cao chất lượng dạy và học của chương trình Chất lượng cao, đáp ứng tiêu chuẩn hội nhập phát triển, sáng ngày 5/07/2024, Trường Đại học Luật TP.HCM đã tổ chức Hội nghị đào tạo Chất lượng cao tại Hội trường A.1002.

Tham dự hội nghị có TS. Lê Trường Sơn – Hiệu trưởng Nhà trường, GS. TS. Đỗ Văn Đại – Phó Hiệu trưởng Nhà trường; PGS.TS Trần Việt Dũng – Phó Hiệu trưởng Nhà trường, ThS. Huỳnh Thị Thu Trang – Giám đốc Trung tâm QL ĐTCLC & ĐTQT cùng với các giảng viên, chuyên viên đến các khoa, các phòng ban và trung tâm.

Hội nghị đào tạo chất lượng cao được Trường Đại học Luật TP.HCM tổ chức vào ngày 05/7/2024 tại Hội trường A.1002


Hội nghị được chủ trì bởi TS. Lê Trường Sơn; GS.TS. Đỗ Văn Đại; PGS.TS Trần Việt Dũng và ThS. Huỳnh Thị Thu Trang

Phát biểu khai mạc hội nghị, TS. Lê Trường Sơn – Hiệu trưởng Nhà trường đã nhấn mạnh việc duy trì và nâng cao chất lượng đào tạo là một trong những mục tiêu hàng đầu của Nhà trước trước sự phát triển nhanh chóng của kinh tế, xã hội cũng như thị trường lao động.

Buổi hội nghị là dịp để Nhà trường lắng nghe các giảng viên, chuyên viên thảo luận về những phương pháp giảng dạy tiên tiến, chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn và đề xuất những giải pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng công tác giảng dạy và quản lý chương trình Chất lượng cao.

TS. Lê Trường Sơn phát biểu khai mạc hội nghị

Hội nghị đào tạo Chất mượng cao đã hút sự quan tâm rất lớn của Ban lãnh đạo, cán bộ quản lý và giảng viên Nhà trường. Ban tổ chức đã nhận được tồng cộng 19 tham luận, đây đều là những chia sẻ và ý kiến tâm huyết của giảng viên và chuyên viên trực tiếp tham gia và công tác giảng dạy và quản lý chương trình. Năm tham luận đã được chọn trình bày, mỗi tham luận mang đến những góc nhìn sâu sắc và đề ra các giải pháp cụ thể để cải thiện chương trình đào tạo Chất lượng cao tại trường.

Hội nghị tiến hành phiên làm việc bằng tham luận của ThS. Phạm Tiến Dũng với chủ đề “Công tác đào tạo trình độ Đại học Chất lượng cao tại Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh - Góc nhìn từ việc rà soát quy định, quy chế đào tạo”. Theo ThS. Phạm Tiến Dũng, Nhà trường cần tập trung vào việc rà soát các quy định và quy chế hiện hành, từ đó thực hiện các giải pháp để duy trì và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Thông tư số 23/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo được phân tích làm cơ sở cho việc xây dựng và triển khai các chương trình đào tạo chất lượng cao tại Trường Đại học Luật TP.HCM. Đây chính là nền tảng quan trọng giúp nhà trường định hướng, điều chỉnh các hoạt động giảng dạy phù hợp với yêu cầu thực tiễn và tiêu chuẩn quốc tế.

Tham luận “Công tác đào tạo trình độ Đại học Chất lượng cao tại Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh - Góc nhìn từ việc rà soát quy định, quy chế đào tạo” được trình bày bởi ThS. Phạm Tiến Dũng

Với tham luận “Chương trình đào tạo Chất lượng cao - Thực trạng và một số định hướng cải tiến”, ThS. Vũ Đức Nghĩa Hưng (Trung tâm QL ĐTCLC & ĐTQT) nhấn mạnh sự cần thiết của việc đánh giá thường xuyên các học phần và đội ngũ giảng viên để đảm bảo chất lượng giảng dạy. Thông qua phân tích các điểm mạnh và hạn chế của chương trình hiện tại, ThS. Vũ Đức Nghĩa Hưng đã đề xuất các giải pháp cải tiến nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường lao động và yêu cầu của hội nhập quốc tế.

ThS. Vũ Đức Nghĩa Hưng trình bày tham luận “Chương trình đào tạo Chất lượng cao - Thực trạng và một số định hướng cải tiến” 

Hội nghị tiếp tục với tham luận thứ ba cùng đề tài  “Bàn về chương trình đào tạo phương pháp giảng dạy chương trình Chất lượng cao của Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay” của TS. Nguyễn Thị Ánh Hồng (Khoa Luật Hình sự). Tại phần trình bày của mình, TS. Nguyễn Thị Ánh Hồng đã tập trung đánh giá các phương pháp giảng dạy chương trình Chất lượng cao và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc áp dụng các phương pháp giảng dạy hiện đại, lấy người học làm trung tâm, đảm bảo tính tương tác cao trong quá trình học tập. Những phương pháp này không chỉ giúp sinh viên phát triển kỹ năng mềm mà còn nâng cao khả năng nghiên cứu và giải quyết các vấn đề pháp lý thực tiễn. Điều này đóng vai trò then chốt trong việc nâng cao chất lượng đào tạo và đáp ứng các chuẩn mực quốc tế.

Tham luận thứ ba của hội nghị với chủ đề “Bàn về chương trình đào tạo phương pháp giảng dạy chương trình Chất lượng cao của Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay” của TS. Nguyễn Thị Ánh Hồng.

Với tham luận “Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả dạy và học các môn luật bằng tiếng Anh đối với các lớp thuộc chương trình Chất lượng cao tại Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh”, PGS.TS Hà Thị Thanh Bình (Trưởng khoa Luật Thương mại) đã đưa ra một cái nhìn toàn diện về thực trạng giảng dạy các môn luật bằng tiếng Anh tại trường.. Đặc biệt, PGS.TS Hà Thị Thanh Bình nhấn mạnh sự cần thiết của việc tăng cường đầu tư vào tài liệu giảng dạy, cải thiện phương pháp giảng dạy, nâng cao trình độ tiếng Anh của giảng viên, nâng cao khả năng ngoại ngữ pháp lý cho sinh viên và đề xuất các giải pháp cải thiện. Những giải pháp này sẽ giúp sinh viên không chỉ giỏi về chuyên môn mà còn thành thạo tiếng Anh, tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên hòa nhập môi trường làm việc quốc tế.

Trong tham luận “Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả dạy và học các môn luật bằng tiếng Anh đối với các lớp thuộc chương trình Chất lượng cao tại Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh”, PGS.TS Hà Thị Thanh Bình đã đưa ra một cái nhìn toàn diện về thực trạng giảng dạy các môn luật bằng tiếng Anh tại trường

Cuối cùng, trong tham luận “Giảng dạy và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của người học hệ Chất lượng cao nhìn từ góc độ đảm bảo chất lượng”, ThS. Khổng Hương Giang (Phó giám đốc Trung tâm ĐBCL & PPGD) đã trình bày về việc giảng dạy, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của sinh viên trong chương trình Chất lượng cao. ThS. Khổng Hương Giang đã chú trọng phân tích các tiêu chí và quy trình đánh giá hiện hành, đồng thời đề xuất các phương pháp cải tiến để nâng cao tính khách quan, hiệu quả của quá trình đánh giá. Những giải pháp này nhằm đảm bảo sinh viên đạt được các chuẩn đầu ra theo yêu cầu của chương trình đào tạo chất lượng cao, góp phần nâng cao uy tín và chất lượng đào tạo của Nhà trường.

Tham luận “Giảng dạy và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của người học hệ Chất lượng cao nhìn từ góc độ đảm bảo chất lượng” được trình bày bởi ThS. Khổng Hương Giang

Sau phần trình bày tham luận, các giảng viên và khách mời đã tích cực thảo luận về các chủ đề quan trọng, đưa ra những ý tưởng mới và chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn. Những vấn đề được đem ra thảo luận không chỉ giúp làm rõ những vướng mắc mà còn mở ra những hướng đi mới trong việc nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường.

GS.TS. Đỗ Văn Đại – Phó Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu tại hội nghị

TS. Trần Thị Rồi (khoa KHCB)  chia sẻ ý kiến xung quanh chủ đề hội nghị

ThS Trần Nhân Chính (Khoa Luật Dân sự) trao đổi ý kiến tại hội nghị

Hội nghị diễn ra thành công tốt đẹp với nhiều giải pháp, sáng kiến mới được ghi nhận phục vụ cho việc cải tiến chương trình đào tạo Chất lượng cao

Nội dung: Tường Vi

Hình ảnh: Nhật Nam, Bảo Ngọc

Ban truyền thông ULAW

 

 

 

 

 

 

--%>
Top