Lịch công tác tuần 36 (Từ ngày 03/5 đến ngày 09/5)

Lịch công tác tuần 36

Từ ngày 03/05/2021 đến ngày 09/05/2021

THỨ HAI

03/5

Nghỉ bù Ngày Quốc tế Lao động (01/5)

THỨ BA

04/5

09h00: Họp về vấn đề nhân sự

Thành phần: Ban Giám hiệu, bà Lê Thị Hoài An, ông Trần Việt Dũng, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, ông Đoàn Xuân Quang

Địa điểm: Phòng họp A.905

10h30: Họp Ban Tổ chức buổi đối thoại giữa sinh viên với Hiệu trưởng

Thành phần: Ban Tổ chức theo Kế hoạch 251/KH-ĐHL

Địa điểm: Phòng họp A.901.

THỨ TƯ

05/5

08h30: Họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo

Thành phần: Thành viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo

Địa điểm: Phòng họp A.905.

09h00: Phỏng vấn các trường hợp xem xét kết nạp Đảng

Thành phần: Đ/c Lê Trường Sơn và VP Đảng ủy

Địa điểm: Văn phòng Đảng ủy - A805

THỨ NĂM

06/5

14h00: Họp Tập thể lãnh đạo

Thành phần: Ban Giám hiệu, Chủ tịch Hội đồng trường, ông Phan Lê Hoàng Toàn, ông Đoàn Xuân Quang, ông Nguyễn Thành An

Địa điểm: Phòng họp A905

THỨ SÁU

07/5

 Các đơn vị làm việc bình thường.

THỨ BẢY

08/5

 

CHỦ NHẬT

09/5

 

 Lưu ý:

1. Lịch công tác thay thông báo và giấy mời, đề nghị các đồng chí có liên quan đến dự đúng giờ.

2. Đề nghị lãnh đạo các đơn vị báo lịch công tác tuần tiếp theo vào ngày thứ 5 hàng tuần (hạn chót là 16h00) qua email: dxquang@hcmulaw.edu.vn và tchc@hcmulaw.edu.vn - vui lòng ghi bằng tiếng Việt có dấu.

3. Đề nghị trợ lý khoa, chuyên viên các phòng, trung tâm lấy lịch công tác này niêm yết công khai tại đơn vị mình để CB, GV, CNV được biết và tham gia đầy đủ các hoạt động của Nhà trường.

--%>

Top