Kế hoạch về Hội thảo "Chuyển đổi số trong quản trị nguồn nhân lực" và Thư mời tham dự viết bài Hội thảo "Chuyển đổi số trong quản trị nguồn nhân lực"

Khoa Quản trị, Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Chuyển đổi số trong quản trị nguồn nhân lựcvới mục đích khuyến khích các nghiên cứu chuyên sâu về các nội dung liên quan chuyển đổi số trong công tác quản trị nguồn nhân nhân lực tại các tổ chức, doanh nghiệp. Ngoài ra, hội thảo mong muốn tạo ra một diễn đàn cho các nhà khoa học, nhà quản lý nhận ra cơ hội cũng như những thách thức của chuyển đổi số với quản trị nhân lực nhằm đặt ra những định hướng, kịch bản về chuyển đổi số trong công tác quản lý, quản trị nguồn nhân lực trong bối cảnh cách mạng 4.0.

Ban Tổ chức Hội thảo trân trọng kính mời các chuyên gia viết bài tham dự Hội thảo theo gợi ý nhưng không giới hạn trong các nhóm chủ đề sau:

- Nhóm 1: Pháp lý và chính sách trong chuyển đổi số trong quản trị nguồn nhân lực;

- Nhóm 2: Bất cập và giải pháp trong chuyển đổi số trong quản trị nguồn nhân lực;

- Nhóm 3: Công nghệ/công cụ/dịch vụ trong chuyển đổi số quản trị nguồn nhân lực.

Nội dung chi tiết, kính mời các chuyên gia ở file đính kèm.

Ke hoach Hoi thao Chuyen doi so trong QTNNL.docx

Thư mời viet bai Hoi thao Chuyen doi so trong QTNNL.docx

--%>
Top