Tập huấn công tác quản trị Website cho gần 40 đơn vị

Để nâng cao các tiện ích, phát triển Cổng thông tin điện tử Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh và xây dựng, hoàn thiện Trang thông tin của các đơn vị trực thuộc Trường, thì công tác quản trị các Trang thông tin (website) cụ thể của từng đơn vị phải được thực hiện một cách sát sao và hiệu quả nhất. 

Thực hiện Kế hoạch số 138/KH-ĐHL về việc triển khai hoàn thiện Cổng thông tin điện tử và xây dựng Trang thông tin các đơn vị trực thuộc Trường năm 2018, ngày 01/6 vừa qua, Nhà trường đã tổ chức tập huấn công tác quản trị Website của các đơn vị cho gần 40 đơn vị, với hơn 50 lãnh đạo, giảng viên và chuyên viên phụ trách các Trang thông tin Khoa/Phòng/Trung tâm tại phòng A610.

Theo đó, buổi tập huấn đã đạt được mục đích ban đầu với cách thức quản trị và sử dụng các Website đơn vị được truyền tải một cách thiết thực. Đồng thời, bố cục và nội dung của các Website đơn vị có thể thay đổi, hoàn thiện tùy theo chức năng của họ thông qua các đề xuất tại đây.

Một số hình ảnh về buổi tập huấn:


 

Bài: Ngọc Thoa

Ảnh: Khánh Linh

Ban Truyền thông ULAW

 


   

Top