Những đóa hoa tươi thắm của Công đoàn trường nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8/3

Nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, Ban Chấp hành Công đoàn, Ban chấp hành Đoàn trường đã tặng hoa chúc mừng các cán bộ, giảng viên, chuyên viên nữ, đồng thời chụp ảnh lưu niệm.

Sau đây là ảnh một số đơn vị.

C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\Rar$DIa0.615\IMG_1313.jpg

Chủ tịch Công đoàn - ThS. Phan Văn Tuyến và các UV BCH, Bí thư Đoàn trường tặng hoa chúc mừng các cô giáo Khoa Luật Hành chính – nhà nướcC:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\Rar$DIa0.705\IMG_1300.jpg

Với Khoa Luật Thương mại

C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\Rar$DIa0.555\IMG_1304.jpg

Với Khoa Luật Quốc tế

C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\Rar$DIa0.780\IMG_1335.jpg

Với Khoa Luật Dân sự

C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\Rar$DIa0.018\IMG_1341.jpg

Với Khoa Quản trị

C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\Rar$DIa0.581\IMG_1346.jpg

Với Khoa Luật Hình sự

C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\Rar$DIa0.525\IMG_1376.jpg

Với Trung tâm tư vấn pháp luật

C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\Rar$DIa0.880\IMG_1390.jpg

Với Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và hỗ trợ sinh viên

Ảnh: Kim Đính, Thái Hảo

Ban Truyền thông ULAW


   

Top