Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH cấp Bộ "Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong quan hệ lao động dưới góc độ pháp lý” do PGS. TS. Trần Hoàng Hải làm chủ nhiệm

Vào sáng ngày 03/7/2018, Trường Đại học Luật TP. HCM đã tổ chức hội đồng nghiệm thu chính thức đối với đề tài NCKH cấp Bộ “Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong quan hệ lao động dưới góc độ pháp lý”, mã số B2016-LPS-01, do PGS. TS. Trần Hoàng Hải làm chủ nhiệm.

PGS.TS. Trần Hoàng Hải (Chủ nhiệm đề tài) trình bày trước Hội đồng nghiệm thu

Hội đồng nghiệm thu chính thức của đề tài được thành lập theo Quyết định số 2335/QĐ-BGDĐT ngày 28/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo, gồm các thành viên: TS. Đỗ Ngân Bình - Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật, Trường Đại học Luật Hà Nội - Chủ tịch Hội đồng, PGS.TS. Bùi Anh Thuỷ - Nguyên Giám đốc Trường Đại học Lao động - Xã hội (cơ sở II) - Ủy viên phản biện 1, PGS. TS. Đào Thị Hằng - Giảng viên Trường Đại học Luật Hà Nội - Ủy viên phản biện II. Các Uỷ viên hội đồng bao gồm: TS. Hồ Xuân Dũng - Tổng giám đốc công ty Vietnam Signature, nguyên Trưởng phòng Lao động - Tiền lương của Sở Lao động - Thương binh & Xã hội TP. HCM, TS. Vũ Minh Tiến - Phó Viện trưởng Viện Công nhân và Công đoàn, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Thẩm phán Châu Kim Anh - Phó Chánh tòa Dân sự, Tòa án nhân dân TP. HCM. Thư ký hội đồng là TS. Phạm Trí Hùng - Giảng viên Trường Đại học Luật TP. HCM.

Các thành viên Hội đồng nghiệm thu đề tài

 

Hội đồng đã nghe nhóm đề tài trình bày những kết quả nghiên cứu nổi bật liên quan đến vấn đề trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp tại Việt Nam và một số quốc gia, phân tích thực tiễn và quy định hiện hành, từ đó đưa ra các bài học kinh nghiệm cũng như đề xuất các giải pháp đối với việc xây dựng và thực thi các quy định về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp tại Việt Nam

Các thành viên hội đồng đánh giá cao về tính quy mô của đề tài, về những vấn đề mang tính thời sự mà nhóm đề tài đã đào sâu nghiên cứu, và về thông tin khoa học đắt giá mà đề tài đã cung cấp. Sau quá trình trao đổi, thảo luận một số nội dung liên quan cần làm sáng tỏ trong báo cáo nghiên cứu, hội đồng thống nhất thông qua kết quả nghiên cứu và nghiệm thu đề tài, xếp loại Đạt (Theo quy định, đề tài cấp Bộ được nghiệm thu xếp loại theo 3 mức: Xuất sắc, Đạt và Không đạt).

Nhóm đề tài tiếp thu các ý kiến của hội đồng và sẽ chỉnh sửa hoàn chỉnh để trình Bộ Giáo dục & Đào tạo công nhận kết quả. Các sản phẩm khoa học của đề tài sẽ được chuyển đến Thư viện làm tư liệu tham khảo.

Nội dung: ThS. Trần Thúy Hồng - Phòng Quản lý NCKH & HTQT

Hình ảnh: Nhật Vy - Ban truyền thông Ulaw

   

Top