Thông báo về việc cho sinh viên hoãn thi do bão tembin

Thực hiện công điện khẩn của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tp. Hồ Chí Minh, do ảnh hưởng của bão số 16 - Tembin, học sinh, sinh viên trên địa bàn sẽ nghỉ học từ 12h ngày 25 đến hết ngày 26/12.

Nay, Phòng đào tạo thông báo cho sinh viên các khóa dự thi kết thúc môn học vào thời gian nói trên được nghỉ. Thời gian tổ chức thi tiếp các môn này sẽ được Phòng đào tạo bố trí và có thông báo sau.

Yêu cầu sinh viên các khóa nghiêm túc thực hiện nội dung này và cần theo dõi thông tin tiếp theo để biết và thực hiện.

   

Top