Thông báo V/v tổ chức kiểm tra trình độ tiếng Anh cho sinh viên Khóa 43 - Đợt cuối

        BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP. HCM                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                                          TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 9 năm 2018

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức kiểm tra trình độ tiếng Anh cho sinh viên Khóa 43 - Đợt cuối 

Theo kế hoạch, ngày 08/9/2018 Nhà trường đã tổ chức kiểm tra Anh văn cho 1.685 sinh viên khóa 43 các ngành (trừ ngành Ngôn ngữ Anh) nhưng có 639 sinh viên không tham gia dự thi. Do đó, để có cơ sở bố trí lớp học tiếng Anh theo chương trình TOEIC tại Trung tâm Anh ngữ liên kết giữa Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh và Công ty Giáo dục Việt Mỹ (VASS), phù hợp với trình độ của từng sinh viên (sinh viên không phải đóng học phí đối với khóa học tiếng Anh này), Phòng Đào tạo thông báo cho những sinh viên Khóa 43 (Khóa tuyển sinh năm 2018) chưa tham gia kiểm tra tiếng Anh ngày 08/9/2018 biết Kế hoạch tổ chức kiểm tra trình độ tiếng Anh bổ sung (đợt cuối) như sau:

1. Đối tượng: toàn bộ sinh viên Khóa 43 (Khóa tuyển sinh năm 2018) chưa tham gia kiểm tra (có danh sách kèm theo).

* Lưu ý: Sinh viên có tên trong danh sách kiểm tra bổ sung bắt buộc phải dự kiểm tra xếp lớp trình độ tiếng Anh. Nếu không dự kiểm tra xếp lớp theo Thông báo này sẽ không được Nhà trường bố trí học tiếng Anh (sau này, nếu có nguyện vọng học tiếng Anh tại Trung tâm Anh ngữ liên kết thì sinh viên phải đóng học phí theo quy định).

Trường hợp sinh viên không tham gia kiểm tra trình độ tiếng Anh, từ chối tham gia khóa học này (khóa học không phải đóng học phí) cần liên hệ Văn phòng Trung tâm Anh ngữ liên kết (E.103, số 123 Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức) để ký tên từ chối tham gia khóa học và cam kết không khiếu nại sau này.

2. Thời gian và địa điểm kiểm tra; cấu trúc đề kiểm tra

- Thời gian kiểm tra: sáng thứ 7, ngày 15/9/2018 (từ 09g00-11g00):

- Địa điểm kiểm tra: Cơ sở Bình Triệu (Số 132 Quốc lộ 13, quận Thủ Đức).

- Cấu trúc đề kiểm tra:

+ Thi môn đọc, viết: 50 phút;

+ Thi môn nghe hiểu: 30 phút.

+ Lưu ý sinh viên khi dự kiểm tra trình độ tiếng Anh:

i) Sinh viên phải mang theo giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ sinh viên, một cây bút chì loại 2B và tẩy.

ii) Sinh viên không được rời khỏi phòng kiểm tra trong suốt thời gian làm bài nếu không được sự đồng ý của giáo viên tại phòng kiểm tra.

iii) Sinh viên không được mang bất kỳ các tài liệu hay dụng cụ trợ giúp nào như: giấy, sách, từ điển, máy tính, điện thoại, thiết bị ghi âm, máy chụp ảnh .v.v... vào phòng kiểm tra.

iv) Sinh viên không được mang đồ ăn, thức uống, các vật liệu cháy nổ vào trong phòng kiểm tra; không được hút thuốc trong phòng.

v) Sinh viên không được ghi chép lại nội dung đề kiểm tra; làm hỏng, mất đề kiểm tra hoặc trao đổi bài làm với sinh viên khác trong hoặc bên ngoài phòng kiểm tra.

3. Công bố kết quả kiểm tra và kế hoạch học tập

- Kết quả kiểm tra đánh giá trình độ tiếng Anh được công bố vào chiều chủ nhật, ngày 16/9/2018 (sinh viên xem kết quả thi trên website Nhà trường).

- Công bố danh sách sinh viên theo từng lớp học (phù hợp với trình độ của sinh viên) và lịch học chính thức: dự kiến vào chiều Thứ 2, ngày 17/9/2018.

* Lưu ý: Sinh viên đã được Nhà trường xếp vào các lớp học nhưng không đi học thì xem như tự ý từ chối quyền được hưởng một khóa học tiếng Anh tại Trường.

- Điều chỉnh lớp học: nếu có giờ học tiếng Anh trùng với lịch thảo luận quá nhiều, sinh viên liên hệ Văn phòng Trung tâm Anh ngữ liên kết (E.103, số 123 Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức) để điều chỉnh (điều chỉnh giờ học tiếng Anh hoặc điều chỉnh giờ học thảo luận), từ ngày 17/9/2018 đến ngày 19/9/2018.

- Ngày bắt đầu học: 24/9/2018./.

- Danh sách TẠI ĐÂY

 

Nơi nhận:                                                                                                                                   HIỆU TRƯỞNG

- Sinh viên các lớp Khóa 43;

- Lưu: Văn thư, Đào tạo.

 

   

Top