Thông báo Thời gian, địa điểm tổ chức Lễ tốt nghiệp cho sinh viên hệ chính quy, năm 2018

Khảo sát nhanh về phong trào thanh niên tình nguyện
Câu trả lời Số phiếuTỉ lệ
Tốt59 52.68 %
Chưa tốt53 47.32 %
Tổng số phiếu: 112

    

Top