Khoa Luật Hành chính Nhà nước tổ chức hội thảo “Giải thích pháp luật”

Hiện nay, việc giải thích pháp luật là một vấn đề rất đáng quan tâm của các nhà làm luật nói riêng và của toàn xã hội nói chung. Xuất phát từ nhu cầu thực tế trên, sáng ngày 29/5/2018, tại phòng A905 cơ sở Nguyễn Tất Thành, Khoa Luật Hành chính – Nhà nước đã tổ chức buổi hội thảo khoa học: “Giải thích pháp luật”.

Buổi hội thảo do PGS.TS Vũ Văn Nhiêm, PGS. TS. Phan Nhật Thanh, PGS. TS. Đỗ Minh Khôi đồng chủ trì với sự tham gia của các giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên.

Hội thảo đã trình bày các lý do khiến việc giải thích pháp luật hiện nay trở thành nhu cầu cần thiết như văn bản quy phạm pháp luật không quy định, quy định không rõ hoặc quy định chung chung và rất khái quát. Điều này gây khó khăn cho việc áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Từ những nguyên nhân trên, buổi hội thảo đi sâu phân tích và đề ra các giải pháp thông qua các bài tham luận của các giảng viên khoa Luật Hành chính Nhà nước.


Buổi hội thảo đã đi sâu phân tích những nguyên nhân cần thiết của vấn đề giải thích pháp luật hiện nay.

Tại buổi hội thảo, nhiều tham luận đề cập đến các khía cạnh của vấn đề giải thích pháp luật như:

  • Bàn về nguyên nhân và chủ thể của hoạt động giải thích pháp luật;
  • Khái niệm giải thích pháp luật và thực tiễn giải thích pháp luật ở Việt Nam hiện nay;
  • Lý thuyết và quy tắc giải thích pháp luật của Tòa án;
  • Giải thích pháp luật dựa vào văn bản và giải thích pháp luật dựa vào ý chí lập pháp;
  • Thực trạng quy định về giải thích pháp luật ở Việt Nam và một số kiến nghị;
  • Một niềm tin, bốn triển vọng và năm thách thức trong tiến trình thừa nhận quyền giải thích pháp luật của Tòa án;
  • Đề xuất một số nội dung của Luật giải thích văn bản pháp luật ở Việt Nam;


Đại diện Khoa Luật Hành chính Nhà nước trình bày tham luận tại hội thảo

Bên cạnh các bài tham luận, buổi hội thảo tiến hành những phiên thảo luận để có cái nhìn đa chiều hơn về cùng một vấn đề từ các giảng viên, học viên, sinh viên, từ đó tháo gỡ những vướng mắc còn tồn tại trong việc giải thích pháp luật hiện nay.

Bài: Hoa Phan

      Ảnh: Thanh Toàn

Ban Truyền thông ULAW

 

 

 


   

Top