Giới thiệu Hội thảo khoa học cấp Trường "Phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay"

GIỚI THIỆU HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG

“PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG Ở VIỆT NAM

TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY”

Phòng, chống tham nhũng là một trong những quyết tâm chính trị lớn của Đảng và nhà nước ta hiện nay. Nhằm tiếp tục thực hiện các Nghị quyết, Kết luận và Chỉ thị của BCH TW Đảng về phòng, chống tham nhũng, đồng thời góp phần nhận thức và triển khai công tác phòng, chống tham nhũng theo Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018, BLHS năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) và BLTTHS năm 2015, Trường Đại học Luật TP HCM tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG Ở VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY”. Những vấn đề cốt lõi và mới mẻ sẽ được bàn luận trong Hội thảo như: Kiểm soát quyền lực và chống tham nhũng; phòng, chống tham nhũng trong một số lĩnh vực như: quản lý công, đất đai, tư pháp; vấn đề thu hồi tài sản tham nhũng; xử lý kỷ luật công chức vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng; quy định của luật hình sự về các tội phạm tham nhũng; các biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt trong quá trình giải quyết vụ án hình sự đối các tội phạm tham nhũng; hợp tác quốc tế về tương trợ tư pháp hình sự và dẫn độ đối với các tội phạm về tham nhũng…

Hội thảo cũng là diễn đàn khoa học để các nhà nghiên cứu, các nhà hoạt động thực tiễn và nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên chia sẻ quan điểm, kinh nghiệm đối với công tác phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam.

Các tham luận của Hội thảo bao gồm các nhóm chủ đề:

1/ Tổng quan về tình hình phòng, chống tham nhũng và phòng, chống tham nhũng trong một số lĩnh vực.

2/ Phòng, chống tham nhũng bằng biện pháp xử lý kỷ luật; vấn đề tội phạm và trách nhiệm hình sự đối với các tội phạm tham nhũng.

3/ Phòng, chống tham nhũng thông qua một số thủ tục giải quyết các vụ án tham nhũng và hợp tác quốc tế.

Trường Đại học Luật TP. HCM trân trọng giới thiệu về việc tổ chức Hội thảo đến quý học giả, giảng viên, sinh viên và các  tổ chức, cá nhân có quan tâm.

Thời gian và địa điểm tổ chức Hội thảo:  7h30 ngày 05/7/2019 (01 buổi sáng), tại Hội trường A1002, Đại học Luật TP.HCM, số 2 Nguyễn Tất Thành, Quận 4, TP.HCM.

 


--%>

Top