Thông báo về việc một số biện pháp cấp bách tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Trường

Xin vui lòng xem nội dung tại đây

download file đính kèm tại đâyDownload file

 

LINK KÊ KHAI Y TẾ ONLINE:

 

- Viên chức, người lao động theo link: https://forms.gle/Kzm2VV5wEjFY9s2H8

 

- Sinh viên, học viên theo link:  https://forms.gle/pEnBWz3T5sqUZVF16

--%>

Top