Trung tâm ĐBCL&PPGD tập huấn hướng dẫn thực hiện tự đánh giá đối với chương trình đào tạo trình độ đại học hệ chính quy ngành Quản trị - Luật và Quản trị kinh doanh

Nhằm nâng cao việc kiểm định chất lượng giảng dạy để tiến hành tự đánh giá hiệu quả trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, quản lý cán bộ, giảng viên của Ngành Quản trị - Luật và Quản trị kinh doanh theo tiêu chuẩn trong Bộ tiêu chuẩn đánh giá chương trình đào tạo, vào lúc 08h00 ngày 21/06/2022, Trung tâm Đảm bảo chất lượng và phương pháp giảng dạy (ĐBCL&PPGD) trường Đại học Luật TP.HCM đã tổ chức tập huấn hướng dẫn thực hiện tự đánh giá đối với chương trình đào tạo trình độ đại học hệ chính quy ngành Quản trị - Luật và Quản trị kinh doanh tại phòng họp A.905 cơ sở Nguyễn Tất Thành.

Buổi tập huấn có sự tham gia của các giảng viên khoa Quản trị và các Chuyên viên Trung tâm ĐBCL&PPGD

Chủ trì buổi tập huấn, ThS. Vũ Duy Cương – Giám đốc Trung tâm ĐBCL&PPGD nhấn mạnh về sự cần thiết của việc thực hiện tự đánh giá đối với chương trình đào tạo trình độ đại học chính quy ở hai ngành Quản trị - Luật và Quản trị kinh doanh. Tự đánh giá là một khâu quan trọng trong kiểm định chất lượng các chương trình đào tạo đại học, là điều kiện cần thiết để cơ sở giáo dục đăng ký đánh giá ngoài và đề nghị công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng CTĐT với một tổ chức kiểm định chất lượng.

Các cán bộ, giảng viên lắng nghe hướng dẫn viết Báo cáo tự đánh giá CTĐT trong buổi tập huấn

Tại buổi tập huấn, ThS. Vũ Duy Cương trao đổi một số nội dung liên quan đến việc viết bản Báo cáo tự đánh giá đối với chương trình đào tạo trình độ đại học hệ chính quy ngành Quản trị - Luật và Quản trị kinh doanh; đồng thời phân tích nội hàm các tiêu chuẩn, tiêu chí của Bộ tiêu chuẩn đánh giá chương trình đào tạo. Chuẩn chương trình đào tạo yêu cầu có đủ tất cả các phần gồm 11 tiêu chuẩn tương ứng với 50 tiêu chí:

- Mục tiêu và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo (tiêu chuẩn 1)

- Bản mô tả chương trình đào tạo chỉ ra được mối liên hệ giữa các học phần (tiêu chuẩn 2)

- Cấu trúc và nội dung chương trình dạy học (tiêu chuẩn 3)

- Phương pháp tiếp cận trong dạy và học (tiêu chuẩn 4)

- Kiểm tra đánh giá kết quả học tập đối với người học (tiêu chuẩn 5)

- Đội ngũ giảng viên, nhân viên, người học (tiêu chuẩn 6)

- Đội ngũ nhân viên (tiêu chuẩn 7)

- Người học và hoạt động hỗ trợ người học (tiêu chuẩn 8)

- Sự phù hợp của cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học (tiêu chuẩn 9)

- Tính hệ thống tức là kết quả đầu ra và chất lượng (tiêu chuẩn 10 và 11).

Trong đó, ThS. Vũ Duy Cương nhấn mạnh 4-5 tiêu chuẩn đầu tiên được xem là cốt lõi và có tính quan trọng nhất trong tất cả những tiêu chí đặt ra cho việc viết Báo cáo tự đánh giá CTĐT chuẩn. Bên cạnh đó, mỗi tiêu chuẩn được các giảng viên viết ra phải đi kèm với minh chứng có tính giá trị và tính phù hợp.

ThS. Vũ Duy Cương vẽ sơ đồ hướng dẫn các giảng viên ngành Quản trị - Luật và QTKD viết Báo cáo tự đánh giá CTĐT chuẩn

Để các giảng viên tiếp cận được cách viết bài dễ dàng hơn, ThS. Vũ Duy Cương chia các tiêu chuẩn của một bài đánh giá chương trình đào tạo chuẩn về các nhóm nhỏ để thực hiện viết bài. ThS. Vũ Duy Cương khuyến khích người viết đặt vấn đề, trình bày bài tự đánh giá dựa trên công thức 5W1H và phối hợp với đủ ý, nội dung của Công văn Mốc chuẩn 1669.

Tiếp nối buổi tập huấn, PGS.TS Nguyễn Thị Thủy – Trưởng khoa Quản trị trình bày quan điểm về những hạn chế, khó khăn trong việc viết Báo cáo tự đánh giá đối với chương trình đào tạo trình độ đại học hệ chính quy ngành Quản trị - Luật. Bên cạnh đó, đưa ra một số đề nghị đối với nhà trường về việc phân bổ nhân lực hỗ trợ trong quá trình viết bài tự đánh giá chương trình đào tạo để đưa ra sản phẩm chất lượng, hiệu quả.

PGS.TS Nguyễn Thị Thủy trình bày về những khó khăn còn hạn chế trong quá trình viết bài tự đánh giá chương trình đào tạo

Kết thúc buổi tập huấn, ThS. Vũ Duy Cương đánh giá cao tinh thần làm việc của cán bộ, giảng viên ngành Quản trị - Luật và Quản trị kinh doanh Trường Đại học Luật TP.HCM. Buổi tập huấn là cơ hội để cán bộ, giảng viên nhà trường trao đổi kinh nghiệm, tăng cường kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ để đảm bảo chất lượng đào tạo trong nhà trường.

Nội dung: Thùy Linh

Hình ảnh: Như Quỳnh

Ban Truyền Thông Ulaw

 

--%>
Top