Lịch công tác tuần 52 (Từ ngày 23/8 đến 29/8)

Lịch công tác tuần 52

Từ ngày 23/8/2021 đến ngày 29/8/2021

THỨ HAI

23/8

Các đơn vị phân công lịch trực tại đơn vị, đảm bảo tỉ lệ 25% nhân sự làm việc trực tiếp tại đơn vị.

THỨ BA

24/8

08h00: Hội nghị trực tuyến Giáo dục Đại học năm 2021

Thành phần: PGS.TS Vũ Văn Nhiêm - Chủ tịch HĐT; PGS.TS Bùi Xuân Hải - Phó Hiệu trưởng phụ trách đào tạo; lãnh đạo các phòng đào tạo: ThS Lê Văn Hiển, ThS Đoàn Việt Hùng, TS Nguyễn Thị Bích Ngọc; ông Đào Quốc Hùng; ThS Đoàn Xuân Quang

Tổ chức dưới hình thức trực tuyến qua link: https://bit.ly/3AVDDli

THỨ TƯ

25/8

08h00: Hội thảo Khoa Luật Thương mại "Những vấn đề pháp lý về hoạt động kinh doanh tiền tệ và dịch vụ ngân hàng trong kỷ nguyên của công nghệ số”
Thành phần: Tất cả cán bộ, giảng viên Khoa Luật Thương mại, khách mời, giảng viên các khoa khác, học viên và sinh viên có quan tâm 
Hình thức: Tổ chức online qua phần mềm Zoom:
8h00 : Họp Hội đồng duyệt phân công giờ giảng HK1 – 2021 - 2022

(8h00 đến 8h45: Khoa Luật Hành chính – Nhà nước; 8h45 đến 9h30: Khoa Luật Hình sự; 9h30 đến 10h15: Khoa Luật Thương mại; 10h15 đến 11h00: Khoa Luật Quốc tế; 14h00 đến 14h45: Khoa Khoa học cơ bản; 14h45 đến 15h30: Khoa Luật Dân sự; 15h30 đến 16h00: Khoa Ngoại ngữ pháp lý; 16h00 đến 16h30: Khoa Quản trị)

Thành phần: Phó Hiệu trưởng Bùi Xuân Hải, ông Lê Văn Hiển, ông Vũ Duy Cương, bà Lê Thị Kim Cúc, bà Khổng Hương Giang, Lãnh đạo các Khoa phụ trách phân công giờ giảng, Trưởng các Bộ môn.

 Địa điểm: Họp online qua phần mềm Zoom (ID hoặc link truy cập sẽ cung cấp sau)

THỨ NĂM

26/8

Các đơn vị phân công lịch trực tại đơn vị, đảm bảo tỉ lệ 25% nhân sự làm việc trực tiếp tại đơn vị.

THỨ SÁU

27/8

Các đơn vị phân công lịch trực tại đơn vị, đảm bảo tỉ lệ 25% nhân sự làm việc trực tiếp tại đơn vị.

THỨ BẢY

28/8

08h00: Hội nghị trực tuyến tổng kết năm học 2020-2021, triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022

Thành phần: PGS.TS Vũ Văn Nhiêm - Chủ tịch HĐT; PGS.TS Bùi Xuân Hải - Phó Hiệu trưởng; lãnh đạo các phòng đào tạo: ThS Lê Văn Hiển, ThS Đoàn Việt Hùng, TS Nguyễn Thị Bích Ngọc; ông Đào Quốc Hùng; ThS Đoàn Xuân Quang

Tổ chức dưới hình thức trực tuyến qua link: https://bitly/31immCd5

CHỦ NHẬT

29/8

 

 Lưu ý:

1. Lịch công tác thay thông báo và giấy mời, đề nghị các đồng chí có liên quan đến dự đúng giờ.

2. Đề nghị lãnh đạo các đơn vị báo lịch công tác tuần tiếp theo vào ngày Thứ Năm hàng tuần (hạn chót là 16h00) qua email: dxquang@hcmulaw.edu.vn và tchc@hcmulaw.edu.vn - vui lòng ghi bằng tiếng Việt có dấu.

3. Đề nghị trợ lý khoa, chuyên viên các phòng, trung tâm lấy lịch công tác này niêm yết công khai tại đơn vị mình để CB, GV, CNV được biết và tham gia đầy đủ các hoạt động của Nhà trường.

--%>

Top